Maanmittauslaitos toiseksi Uuden työn Kaiku-palkinto 2020 -kilpailussa

MML Valmentajat -palvelu ylsi hopealle Uuden työn Kaiku-palkinto 2020 kilpailussa. Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen ja valtiovarainministeriön Valtionhallinnon kehittämisosaston ylijohtaja Juha Sarkio julkistivat tulokset poikkeustilanteesta johtuen kaikille avoimessa verkkotilaisuudessa. Palkinto on kuvanveistäjä Juhani Saksan suunnittelema Kaiku-pöllö-veistos.

Ryhmäkuva Maanmittauslaitoksen valmentajista

Pääpalkinnon, 10 000 euroa  hankkeen jatkokehittämiseen ja Kaiku-pöllö-veistoksen, voitti Itä-Suomen poliisilaitos "Osallistumisella onnistuneempi organisaatiomuutos" -hankkeella. 

Uuden työn Kaiku-palkinto jaetaan vuosittain valtionhallinnon rohkean kokeilukulttuurin rakentajalle. Ehdokkaita palkinnon saajaksi oli tänä vuonna 11, joista finaaliin valittiin neljä. Maanmittauslaitoksen lisäksi finaalissa voitosta kilpailivat KEHA-keskusItä-Suomen poliisilaitos ja sisäministeriö.

Palkinnon myönsi Valtiokonttori yhteistyössä Työ 2.0 -hankkeen kanssa.

Verkostoista avaimia laadukkaaseen johtamiseen

Kakkossijalle yltäneen MML Valmentajat -palvelun kehittäminen sai alkunsa vuosien 2017-2019  aikana käynnissä olleen MML:n OSAAJA-projektin pohjalta. Tuloksena syntyi verkosto, joka tarjoaa fasilitoinnin, sparrauksen sekä koutsauksen saralla palveluita erityisesti esimiehille ja johtajille, mutta myös muille vetäjille ja henkilöstölle.

Fasilitointi- ja koutsausvalmennusta on toteutettu monimuotovalmennuksena yhteistyössä kehittämiskeskus HAUSin kanssa vuosina 2018 ja 2019 kahteen otteeseen. Yhdestä neljän kuukauden mittaisesta valmennuksesta valmistui 23  MML Valmentajaa, joilla on nyt valmius toimia ”muutosagentteina” edistäen hyvän ja valmentavan henkilöstöpolitiikan toteutumista johdon sekä henkilöstöhallinnon tukena.

”Olemme valmentajaverkoston toiminnan aikana oppineet, että poikkiorganisatorinen yhteiskehittäminen, vertaistuki ja tuotteistettu palvelu lisäävät koko organisaation oppimis- ja muutoskyvykkyyttä sekä lisäävät tehokasta ajankäyttöä. Tavoitteita edistävä vuorovaikutus lisää myös hyvinvointia”, toteaa verkoston "äiti" Eeva Sankari.

"MML Valmentajat -verkoston erityisyys on mielestäni siinä, että se on lähtenyt liikkeelle henkilöstön aktiivisesta aloitteesta ja toiminnasta. Johto näki toki pian verkoston arvon ja sitoutui tukemaan sen toimintaa. MML valmentajien vahvuus on se, että siinä on mukana valmentajia erilaisista tehtävistä, eri puolelta organisaatiota ja maata. Verkosto vahvistaa toiminnallaan Maanmittauslaitoksen valmentavaa organisaatio- ja keskustelukulttuuria. Meillä on selvästi enemmän keskustelua ja osallistamista, kun fasilitoiva keskustelun ohjaus on lisääntynyt yksiköissä ja vastuualueilla. Se lisää kykyä pohtia omaa työtä ja siihen liittyviä asioita. Oppimis- ja ongelmanratkaisukyky kehittyvät", kiittelee henkilöstöjohtaja Johanna Snellman verkoston toimintaa. 

Uusimmat uutiset ja blogit