Maanmittauslaitos tutkimuslaitosten huippua avoimessa tieteessä

Maanmittauslaitos on Suomen tutkimuslaitosten kärjessä tieteen avoimuudessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) teettämässä selvityksessä käy ilmi, että Maanmittauslaitoksen vahvuuksia ovat erityisesti julkaisujen ja tutkimuksessa tuotetun datan avoimuuteen liittyvät politiikat ja periaatteet.

OKM:n teettämän toimintakulttuurin avoimuuden kypsyystasoselvityksen loppuraportin mukaan Maanmittauslaitos on tason 4 puolella, mutta hipoen jo ylintä eli viidettä tasoa. Taso neljä tarkoittaa, että tieteen avoimuutta johdetaan organisaatiossa ja mitataan säännöllisesti. Mittaustuloksien pohjalta pyritään kehittymään entistä avoimemmiksi.

– Maanmittauslaitos sijoittui syksyllä 2016 avoimen tieteen ja tutkimuksen arvioinnissa tasolle 3. Tutkimuspolitiikassamme on tavoitteena ollut, että sijoittuisimme seuraavassa arvioinnissa tasolle 4. Nyt julkaistussa selvityksestä ilmeni paljon positiivista, ja tavoitteemme toteutui. Maanmittauslaitoksella riittää kuitenkin parannettavaa avoimen tieteen osaamisen lisäämisessä, tukitoimissa ja avointen tutkimusaineistojen hallinnassa, toteaa tutkimusjohtaja Tiina Sarjakoski Maanmittauslaitokselta.

Useimmat suomalaiset yliopistot ovat tasolla 5, joka tarkoittaa avoimen tieteen strategista toteutumista. Tällöin avoin tiede on kytköksissä läpi organisaation ja sen mukaan kehitetään organisaation toimintaa.

Laserkeilauksen huippuyksikkö edisti avointa tiedettä monin tavoin

FGI:n vetämän Laserkeilauksen huippuyksikön osana toiminut FGI:n ja Aalto-yliopiston yhteinen Rakennetun ympäristön mittaamisen ja mallintamisen instituutti (MeMo) sai viime vuonna kansallisen avoimen tieteen palkinnon. 

Kansallinen avoimen tieteen palkinto myönnettiin MeMo:lle muun muassa tutkimuksen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen edistämisestä, tutkimustyön tulosten avoimuudesta ja tieteen paketoimisesta yhteiskunnan tarpeita palvelevaan muotoon. Instituuttia johtavalla professori Hannu Hyypällä on vahva visio yhteiskuntaan vaikuttavasta tutkimuksesta.

Laserkeilauksen huippuyksikkö on toiminnassaan painottanut avoimen tieteen mahdollistamista: esimerkiksi huippuyksikön julkaisuja on pääsääntöisesti julkaistu avoimissa sarjoissa. Huippuyksikkö on myös koordinoinut kansainvälisiä vertailututkimuksia, jotka ovat avanneet FGI:n tutkimusaineistoja tutkijoiden käyttöön. 

FGI:n johtama, Suomen Akatemian rahoittama laserkeilauksen huippuyksikkö toimi vuosina 2014-2019. Huippuyksikkö mahdollisti 30 uutta professoria, 20 tohtoria, yli 400 tieteellistä julkaisua ja yli 10 spin-offia, jotka työllistävät lähes 100 henkeä.

Lisätietoja 

Tutkimusjohtaja Tiina Sarjakoski, 040 681 4200, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Toimintakulttuurin avoimuuden kypsyystasoselvityksen loppuraportti (englanninkielinen)

Uutinen kypsyystasoselvityksestä avointiede.fi:ssä

Uutinen kansallisen avoimen tieteen palkinnosta

MeMo:n johtajan, Aalto-yiopiston professorin Hannu Hyypän haastattelu
 

Korjaus 27.1.2020: Lause "Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) teettämässä selvityksessä käy ilmi, että Maanmittauslaitoksen vahvuuksia ovat erityisesti julkaisujen ja tutkimuksessa tuotetun datan avoimuus." on korjattu muotoon "Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) teettämässä selvityksessä käy ilmi, että Maanmittauslaitoksen vahvuuksia ovat erityisesti julkaisujen ja tutkimuksessa tuotetun datan avoimuuteen liittyvät politiikat ja periaatteet."

Uusimmat uutiset ja blogit