Hyppää pääsisältöön

Maanmittauslaitos uudistaa tilusjärjestelytoimintaa

Tilusjärjestelyjen rahoitus vähenee, minkä vuoksi toimintaa on sopeutettava. Tilusjärjestelyille on kuitenkin edelleen vahva tarve, minkä vuoksi Maanmittauslaitoksessa priorisoidaan toimintaa sekä kehitetään uusia ratkaisuja tulevaisuutta varten.

Tilusjärjestelyjen rahoitusta eli kiinteistötoimitusten tukemiseen tarkoitettua määrärahaa leikataan vuoden 2017 talousarvioesityksessä yli 30 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Leikkaukset kohdistuvat voimakkaimmin peltoalueiden tilusjärjestelyihin, koska määrärahalla rahoitetaan tilusjärjestelyn yhteydessä toteutettavia tie- ja kuivatushankkeita.

Etenkin Etelä-Pohjanmaalla tilusjärjestelyille on edelleen vahva tarve. Maatilojen koot kasvavat, mutta niiden keskimääräinen peltolohkokoko on vielä varsin pieni. Huonon kiinteistörakenteen takia konekannan ja peltoalan kasvusta saatava etu pystytään hyödyntämään vain osittain, ja viljelijän työpanosta kuluu maatiellä ajettaviin kilometreihin. Kasvaneiden maatilojen tilussijoitusongelmat näkyvät kiinnostuksena tilusjärjestelyihin.

Kiinteistörakenteen kehittäminen on yksi Maanmittauslaitoksen tehtävistä. Yhtenä keskeisenä kysymyksenä onkin nyt se, miten rahoituksen kaventuessa tilusjärjestelyjä jatkossa toteutetaan ja rahoitetaan.

Käynnissä olevat tilusjärjestelyt etusijalle

Maanmittauslaitoksen tilusjärjestelytoimintaa on jouduttu sopeuttamaan alenevalle määrärahatasolle. Peltotilusjärjestelyjen pääpaino on ollut viimeiset pari vuotta jo käynnistyneissä hankkeissa, koska tie- ja kuivatusverkon muutostöihin käytössä olevilla varoilla on haluttu turvata pisimmälle edenneiden tilusjärjestelyjen eteneminen.

Uusien tilusjärjestelyjen eteneminen on ollut pysähdyksissä lähes puolitoista vuotta. Maanomistajien hakemia uusia tilusjärjestelyjä toteutetaan lähivuosina, jos tilusjärjestelyssä voidaan edetä ilman kiinteistötoimitusten tukemiseen tarkoitettua määrärahaa tai jos tarvittavat toimenpiteet ovat rahoitettavissa valtaojitusten osalta peruskuivatustuella ja salaojitusten osalta investointituella.

Tilusjärjestelytoimintaa kehitetään

Tilusjärjestelytoimintaa selvitettiin viime talvena. Maa- ja metsätalousministeriölle jätetyssä selvitysraportissa esitetään tilusjärjestelytoiminnan kehittämistä muun muassa rahoituksen ja tilusjärjestelyn läpiviennin osalta. Kehityskohteiden työstäminen on aloitettu kesäkuussa 2016.

Kehittämisen yhtenä tavoitteena on ottaa käyttöön nykyistä nopeampi toimintatapa, jonka avulla ratkaistaan maatilojen keskeiset tilusrakenneongelmat ilman tie- ja kuivatusverkon muutostöitä. Lähtökohtana on ensisijaisesti tilojen peltolohkokoon kasvattaminen ja samalla talouskeskusetäisyyden lyhentäminen.

Selvitysraportissa todetaan, että rahoitus tulee jatkossakin turvata lainsäädännöllä alueellisiin tilusjärjestelyhankkeisiin, joissa on tarvetta korjata kiinteistörakennetta myös tie- ja kuivatusverkon osalta. Nykyinen maankuivatukseen liittyvä rahoitusmuotojen päällekkäisyys ole tarkoituksenmukaista, ja tukimuotoja tulisi sovittaa yhteen. Maa- ja metsätalousministeriölle jätetty esitys koskee erityisesti salaojitusten ja peruskuivatusten rahoitusta tilusjärjestelyjen yhteydessä.

Yhteismetsät saaneet hyvin jalansijaa Etelä-Pohjanmaalla

Metsien kiinteistörakennetta on kehitetty viime vuosina yhteismetsätoimituksissa perustamalla uusia yhteismetsiä ja liittämällä alueita olemassa oleviin yhteismetsiin. Maanmittauslaitoksen lisäksi Suomen metsäkeskus ja metsänhoitoyhdistykset tekevät työtä sen eteen, että metsien kiinteistörakenne paranisi yhteismetsäpinta-alan kasvun kautta.

Etelä-Pohjanmaa on ollut yksi yhteismetsien perustamisen mallimaakunnista. Sen yhteismetsäpinta-alan kasvu on ollut maakunnista kolmanneksi suurinta Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin jälkeen. Yhteismetsäpinta-alan kasvu oli viime vuonna koko maassa lähes 26 000 hehtaaria.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Arvo Kokkonen, 040 028 0875
Johtaja Timo Potka, 040 518 1824

etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja artikkelit