Maanmittauslaitos uudistuu palvelu- ja asiakaslähtöisemmäksi

Maanmittauslaitoksen johto tunnisti vuosi sitten uusitun strategian Maanmittauslaitokselle tarpeita kehittää omia toimintatapojaan asiakaslähtöisemmäksi. Myös toimintaympäristön muutokset, kuten digitalisaatio, asiakas- ja palvelulähtöisyyden korostuminen sekä verkostomaisen toiminnan lisääntyminen edellyttävät muutoksia.

Maanmittauslaitoksen hymyileviä työntekijöitä.
Kuva:
Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos

Käännämme ajatustamme palveluiden johtamiseen ja kehittämiseen ja teemme sisäisiä muutoksia, jotta palvelemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Haluamme tuottaa mahdollisimman laadukkaita ja turvallisia palveluja asiakkaillemme, Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen kertoo.

Uudistustyön osana Maanmittauslaitos hakee nyt neljää uutta tulosyksikön johtajaa ja osastonjohtajaa huhtikuussa valittujen johtajien lisäksi. Uusista johtajapaikoista kolme on tietohallinnon ja IT-palvelujen kehittämisen tehtäviä ja yksi maanmittaustoimitusten tuotannon johtajan tehtävä.

Uudet johtajat haetaan:

1. Tulosyksikön johtaja, Tuotannon toimintayksikkö (hakuavain valtiolle.fi:ssä)

2. Osastonjohtaja, Tietohallinnon hallintapalvelut (hakuavain valtiolle.fi:ssä)

3. Osastonjohtaja, Tietohallinnon IT-palvelutuotanto (hakuavain valtiolle.fi:ssä)

4. Osastonjohtaja, Tietohallinnon kehityspalvelut (hakuavain valtiolle.fi:ssä)

Maanmittauslaitos organisoituu jatkossa entistä vahvemmin palveluiden, niiden johtamisen ja kehittämisen äärelle. Nyt avautuneet johtajarekrytoinnit ovat osa meneillään olevaa muutosta.

Tämä ei ole henkilöstön vähentämiseen tähtäävä muutosprojekti. Henkilöstön määrä pienenee lähivuosina eläköitymisten myötä maltillisesti ja suunnitellusti. Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaat ja turvalliset palvelut jatkossakin, Arvo Kokkonen korostaa.

Lisätietoja

Uudistuksesta

Pääjohtaja Arvo Kokkonen, 040 028 0875, arvo.kokkonen@maanmittauslaitos.fi

Rekrytoinneista

Tietohallintojohtaja Marja Rantala, 040 087 9950, marja.rantala@maanmittauslaitos.fi

Ylijohtaja Irma Lähetkangas, 040 834 0970, irma.lahetkangas@maanmittauslaitos.fi

 

Uusimmat uutiset ja blogit