Maanmittauslaitos.fi-sivustolle saavutettavuusleima

Maaliskuussa uudistettu Maanmittauslaitos.fi-sivusto sai Näkövammaisten keskusliiton hyväksymän Saavutettavuus huomioitu -leiman.

Näkövammaisten keskusliitto myöntää saavutettavuusleiman verkkosivustoille, joissa on huomioitu erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet. Yleisesti ottaen saa­vu­tet­ta­vat verk­ko­pal­ve­lut, jul­kai­sut ja so­vel­luk­set ovat kaikille help­pokäyttöisiä ja vi­suaa­li­ses­ti sel­keitä.

− Uudelle sivustolle tehtiin laaja saavutettavuuden arviointi, jossa auditoitiin sivuston kaikki sisältö ja toiminnallisuudet, kertoo viestintäasiantuntija Johanna Ujainen Maanmittauslaitoksesta.

Auditoinnissa ei havaittu ollenkaan kriittisiä saavutettavuusongelmia. Sen sijaan merkittäviä ja kohtalaisia ongelmia oli yhteensä neljä. Nämä ongelmat huomioidaan sivuston jatkokehittämisessä.

− Sivuston saavutettavuus asetettiin tavoitteeksi uutta sivustoa suunniteltaessa ja se huomioitiin teknisiä ratkaisuja suunnitellessa, Johanna Ujainen sanoo.

Sivuston jatkokehityksessä on sitouduttu saavutettavuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen. Maanmittauslaitos.fi-sivuston on toteuttanut Siili Solutions Oyj ja saavutettavuusleimaa varten tarvittavan auditoinnin suoritti Annanpura Oy.

Lisätietoja

Tietoa Maanmittauslaitos.fi-sivuston saavutettavuudesta

Lisätietoa Saavutettavuus huomioitu -leimasta Näkövammaisten keskusliiton sivuilla (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Lisätietoa Saavutettavuus huomioitu -leiman arviointikriteereistä (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Viestintäasiantuntija Johanna Ujainen, 050 412 9090, johanna.ujainen@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit