Hyppää pääsisältöön

Maapohjan arvostamisjärjestelmän uudistus etenee

Kiinteistöverotusta varten kehitetään uusi maapohjan arvostamisjärjestelmä, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020. Maapohjien verotusarvot määritetään jatkossa toteutuneiden kauppahintojen pohjalta, mikä tekee järjestelmästä nykyistä oikeudenmukaisemman.

Valtiovarainministeriö, Maanmittauslaitos, Verohallinto ja Kuntaliitto tiedottavat

Uuden maapohjan arvostamisjärjestelmän tuottaa Maanmittauslaitos, jossa työ on edennyt syksyn aikana suunnitelmien mukaisesti. Koko maahan luodaan uudet hinta-alueet, jotka muodostetaan tilastollisin menetelmin hyödyntäen toteutuneita kiinteistö- ja asuntokauppoja.

– Joillain alueilla voimme muodostaa hinta-alueita järjestelmässä melko automaattisesti, koska esimerkiksi haja-asutusalueilla hintavaihtelut ovat pieniä. Tarvitsemme kuitenkin myös käsityötä suurten kaupunkien ja erityisesti niiden keskusta-alueiden hinta-alueiden muodostamisessa, kertoo projektin vetäjä Ari Tella Maanmittauslaitoksesta.

– Arvostus perustuu suureen havaintomäärään tonttien ja asuntojen hinnoista, joista yleistetään yhtenäisen hinnan alueet. Menetelminä käytetään muun muassa tilastollista mallinnusta, spatiaalista yleistystä ja klusterianalyysiä, toteaa Maanmittauslaitoksen johtava asiantuntija Risto Peltola.

Verotusarvo voi nousta tai laskea

Kun uusi hinta-aluekartasto tulee käyttöön, verotusarvot tulevat todennäköisesti joillakin alueilla laskemaan ja joillakin nousemaan. Kokonaisverokertymää ei ole tässä hankkeessa kuitenkaan tarkoitus kasvattaa.

– Kunnat päättävät itse, mille tasolle ne asettavat kiinteistöveronsa lain sallimien ala- ja ylärajojen rajoissa, sanoo finanssineuvos Elina Pylkkänen valtiovarainministeriöstä.

Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistus alkaa

Maapohjan arvostamisjärjestelmän uudistushankeen on asettanut valtiovarainministeriö, ja lisäksi hankkeeseen osallistuvat Kuntaliitto ja Verohallinto. Uutta arvostamisjärjestelmää sovelletaan kiinteistöverotuksessa vuodesta 2020 lähtien.

Myös rakennusten arvostamisjärjestelmä on tarkoitus uudistaa. Siitä käynnistyy ensi vuoden alussa erillinen hanke, jonka toteuttaa Tilastokeskus.

Faktalehti: Kiinteistöverotus uudistuu vuonna 2020
Kiinteistöverouudistus valtiovarainministeriön verkkosivuilla (Kiinteistöveroseminaarin 11.12. tallenne ja esitysmateriaalit julkaistaan sivulla mahdollisimman pian seminaarin jälkeen)

Lisätietoja:

Finanssineuvos Elina Pylkkänen, puh. 0295 530254, elina.pylkkänen(at)vm.fi
Yli-insinööri Ari Tella, puh. 040 554 3036, ari.tella(at)maanmittauslaitos.fi
Johtava asiantuntija Risto Peltola, puh. 040 801 7674, risto.peltola(at)maanmittauslaitos.fi

 

Uusimmat uutiset ja artikkelit