Maapohjan arvostus tarkentuu kiinteistöverotuksessa

Maanmittauslaitos valmistelee uutta maapohjan arvostamisjärjestelmää kiinteistöverotusta varten. Hinta-alueet määritellään hyödyntämällä kehittyneitä tilastoanalyysimenetelmiä sekä kiinteistö- ja asuntokauppojen tietoja pitkältä aikaväliltä. Digitaalinen arvostamisjärjestelmä lisää verotuksen tehokkuutta ja pitää verotusarvot paremmin ajan tasalla. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2020.

Maisema ja rakennuksia
Kuva: Maanmittauslaitos

Valtiovarainministeriö, Maanmittauslaitos ja Verohallinto tiedottavat

– Nykyisin verotuksessa käytetään paperikarttoja, johon myös hinta-alueet päivitetään käsin. Sen lisäksi että toimintaa digitalisoidaan ja automatisoidaan, uusi järjestelmä tuottaa tarkempaa ja reaaliaikaisempaa tietoa maapohjien markkina-arvoista, sanoo finanssineuvos Elina Pylkkänen valtiovarainministeriöstä.

Uudet hinta-alueet koko maahan

Koko maahan määritellään uudet hinta-alueet, joista johdetaan kiinteistöjen maapohjien verotusarvot. Maapohjien hinta-alueet muodostetaan edistyksellisellä menetelmällä, jossa hyödynnetään kauppahinta-, kiinteistö-, maasto- sekä rakennus- ja huoneistorekisteritietoja.

– Työstämme parhaillaan tilastollista menetelmää, jonka pohjaksi tulee 1,5 miljoonaa tontti- ja asuinhuoneistokauppaa usean vuoden ajalta. Vielä ei ole varmaa, miten hinta-alueet lopulta esitetään, kertoo Maanmittauslaitoksen johtava asiantuntija Risto Peltola.

– Kun järjestelmä otetaan käyttöön, toimitamme verotusta varten tiedot, mihin hinta-alueisiin kunkin kiinteistön maapohja kuuluu ja kuinka suuresta pinta-alasta on kyse.  Verohallinto hyödyntää näitä lähtötietoja kiinteistöveron laskennassa, sanoo yli-insinööri Ari Tella Maanmittauslaitoksesta.

Hinta-alueet kaikkien nähtäville

Kansalaiset voivat itse tarkastella maanhinta-alueita palvelussa, joka julkaistaan keväällä 2020. Myös hinta-alueiden määräytymisperusteiden kuvaus tulee avoimesti kaikkien nähtäville ja todennettavaksi.

Myös rakennusten arvostamisjärjestelmä on tarkoitus uudistaa. Tästä perustetaan myöhemmin erillinen hanke.

Faktalehti: Kiinteistöverotus uudistuu vuonna 2020
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali
Kiinteistöverotuksen arvostamismenetelmät uudistuvat vuonna 2020 (tiedote 8.5.2017)
Kiinteistöverouudistus valtiovarainministeriön verkkosivuilla

Lisätietoja:

Finanssineuvos Elina Pylkkänen, 0295 530254, etunimi.sukunimi@vm.fi
Yli-insinööri Ari Tella, 040 554 3036, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
Johtava asiantuntija Risto Peltola, 040 801 7674, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit