Maaria Nordman nimitetty Aalto-yliopiston ja Maanmittauslaitoksen yhteisprofessuuriin

Maanmittauslaitoksen ja Aalto-yliopiston yhteisprofessuuriin geoinformatiikan alalle (paikannus ja geodesia) on nimitetty FT Maaria Nordman Paikkatietokeskuksesta ajalle 1.10.2019–30.9.2022. Nordmanin apulaisprofessuuri on sijoitettu Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Rakennetun ympäristön laitokselle.

Maaria Nordman
Kuva:
Henrikki Nordman

Yhteistyön tavoitteena on kehittää kiinteistö- ja paikkatieto-osaamisen keskittymä, joka tarjoaa edellytykset kansainväliselle huippututkimukselle ja maanmittausalan osaajien kouluttamiselle.

– Uskon, että uudessa tehtävässäni on paljon apua siitä, että tukena on sekä Maanmittauslaitos että Aalto-yliopisto, miettii Nordman.

Nordman on tutkinut maannousua ja merenpinnan muutoksia eri aikaväleillä. Tällä hetkellä hän on Tukholman yliopistossa tutkijavaihdossa ja selvittää, miten maannousumallinnusta voidaan käyttää jääkauden jälkeisten maanpinnan muotojen tulkinnassa.

Maanmittauslaitos ja Aalto-yliopisto sopivat marraskuussa 2017 kahden yhteisprofessuurin perustamisesta kiinteistö- ja paikkatietoalalle. Vuoden 2017 puolella nimitettiin TkT Kirsikka Riekkinen Kiinteistötalouden apulaisprofessoriksi ajalle 1.1.2018–31.12.2021.

 

Uusimmat uutiset ja blogit