MapAnt Maastokartta lisätty Paikkatietoikkunaan

Paikkatietoikkunaan on lisätty uutena karttatasona MapAnt Maastokartta.

MapAnt on Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin (Maastotietokanta ja laserkeilausaineistot) perustuva maastoa suunnistuskarttamaisesti kuvaamaan pyrkivä kartta. Se on generoitu automaattisesti Karttapullautin-ohjelmistolla harrasteprojektina. Pääosa aineistosta on tehty 2016 syksyllä ja perustuu silloin Maanmittauslaitokselta saatavissa olleisiin aineistoihin. Se karttaa noin 80% Suomesta (keilaustilanne 2016). 

MapAnt eroaa Maanmittauslaitoksen tuottamista maastokartoista esimerkiksi siten, että metsän kuvaus on yksityiskohtaisempi: avoimet alueet ja tiheiköt on kuvattu laserkeilausaineiston avulla suunnistuskarttojen tavoin. Lisäksi korkeuskäyrien käyräväli on tiheämpi (2,5 m vs. 5 m) ja jyrkänteet on kuvattu yksityiskohtaisemmin kuin Maanmittauslaitoksen maastokartoissa.

Lisätietoa MapAntista

Katsele aineistoa Paikkatietoikkunassa

 

Uusimmat palvelutiedotteet