Markku Poutanen Pohjoismaisen geodeettisen komission puheenjohtajaksi

Professori Markku Poutanen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta valittiin 19.12. Pohjoismaisen geodeettisen komission (NKG) puheenjohtajaksi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

NKG on vuonna 1953 perustettu viiden Pohjoismaan muodostama tieteellinen organisaatio, jossa Baltian maat ovat tarkkailijajäseninä. NKG:n työhön osallistuvat sekä alueen karttalaitokset että geodesiaa ja maanmittausta tutkivat ja opettavat yliopistot. NKG:n tehtävänä on edistää geodesian tutkimusta ja toteuttaa yhteisiä hankkeita. NKG:n hankkeita ovat olleet mm. Fennoskandian maannousu- ja geoidimalli, yhteensopivat kansalliset korkeusjärjestelmät, yhteiset koordinaattimuunnokset, kansallisten pysyvien GNSS-verkkojen laskentakeskus osana eurooppalaista GNSS-verkkoa ja Islantiin tekeillä oleva dynaaminen koordinaattijärjestelmä.

Lue lisää komission toiminnasta

Lisätietoja

Osastonjohtaja Markku Poutanen, 040 718 2152, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Pohjoismaisen geodeettisen  komission nettisivut

Uusimmat uutiset ja blogit