Markku Poutanen valittu Kansainvälisen geodeettisen assosiaation pääsihteeriksi

Osastonjohtaja, professori Markku Poutanen on valittu Kansainvälisen geodeettisen assosiaation (International Association of Geodesy, IAG) pääsihteeriksi.

Markku Poutanen IAG:n kokouksessa toukokuussa 2019
Kuva:
Sonja Lahtinen

Jäsenvaltioiden edustajat valitsivat samalla myös IAG:n puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, neljän komission puheenjohtajat, sekä palveluiden edustajat IAG:n hallitukseen nelivuotiskaudelle. Sähköpostiäänestyksen tulokset julkistetaan virallisesti heinäkuussa Montrealissa pidettävässä yleiskokouksessa, jolloin nelivuotinen toimikausi alkaa.
 
IAG on 1860-luvulla perustettu tieteellinen järjestö, joka on geodesian ja geodesiaan liittyvän tutkimuksen ja tutkijoiden yhteisö. Se on yksi kahdeksasta Kansainvälisen geodeettis-geofysikaalisen unionin (IUGG) assosiaatiosta, jotka kattavat koko geotieteiden tutkimusalueen.

IAG:n palvelut havaitsevat, keräävät ja analysoivat globaalien geodeettisten havaintoverkkojen datat, ylläpitävät globaaleja geodeettisia koordinaattijärjestelmiä ja laskevat muun muassa navigointisatelliittien tarkat radat ja Maan asennon avaruudessa. Ilman IAG:n palveluja meillä ei olisi nykyisen kaltaista navigointijärjestelmää tai tarkkoja koordinaatteja.

IAG:n toiminta perustuu osallistuvien yliopistojen, tutkimuslaitosten ja karttalaitosten vapaaehtoiseen yhteistyöhön. Suomessa Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus ja erityisesti Metsähovin geodeettinen tutkimusasema ovat osa IAG:n geodeettista infrastruktuuria.
 
– Kyllä tämä on hieno kunnianosoitus suomalaiselle geodesialle ja geodesian traditiolle Suomessa. Ilman aikaisempien geodeettisukupolvien työtä ja heidän tunnetuksi tekemää Geodeettista laitosta, jonka työtä Paikkatietokeskus FGI nyt jatkaa, tällainen tuskin olisi ollut mahdollista, kertoo Poutanen.
 
Suomalaisia ei aiemmin ole toiminut pääsihteerin tehtävässä. Geodeettisen laitoksen aikaisempi johtaja T.J. Kukkamäki toimi 1970-luvulla IAG:n puheenjohtajana. Tällä hetkellä Poutanen toimii Geodesian ja geodynamiikan osaston johtajana Paikkatietokeskus FGI:ssä.

Lisätietoja

Osastonjohtaja Markku Poutanen, 040 718 2152, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit