Metsähovi liitettiin Suomen viralliseen aikaan

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen Metsähovin geodeettinen tutkimusasema ja Aalto-yliopiston Metsähovin radiotutkimusasema liitettiin Suomen viralliseen aikaan UTC(MIKE):en.

Anders Wallin VTT:ltä työskentelee ajansiirtolaitteiston parissa Metsähovissa.
Anders Wallin VTT:ltä työskentelemässä ajansiirtolaitteiston parissa Metsähovissa.
Kuva:
Kuva: Jyri Näränen / Maanmittauslaitos

Ajansiirto tapahtuu Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN:issä kehitetyn White Rabbit -protokollan avulla valokuitua pitkin VTT:n Mittatekniikan keskus MIKESin aikalaboratoriosta Otaniemestä Kirkkonummen Metsähoviin. VTT MIKES on yksi ensimmäisistä tutkimuslaitoksista, joka otti White Rabbitin käyttöön ajan ja taajuuden siirtämiseksi pitkien välimatkojen päähän.

− Yhteyslinkki VTT:n MIKESin ylläpitämään Suomen viralliseen aikaan rakennettiin alkukesästä ja sen toimintaa ja stabiilisuutta on tutkittu kesän ajan, kertoo Metsähovin geodeettisen tutkimusaseman päällikkö Jyri Näränen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

− Mittauksissa näkyy esimerkiksi se, kuinka 50 kilometrin valokuituyhteydessä valon edestakainen kulkuaika vaihtelee noin 7 nanosekuntia vuorokauden aikana lämpötilan muutosten vaikuttaessa valokuidun ominaisuuksiin, varsinkin sen pituuteen.

Ajansiirron epävarmuuden odotetaan olevan 100 ps tai parempi. Taajuuden siirrossa päästään tällä hetkellä noin 15 numeron tarkkuuteen.

Geodeettisten mittausten tukena

Ajansiirto tukee geodeettisia mittauksia Metsähovissa. Rakenteilla oleva geodeettinen radioteleskooppijärjestelmä tarvitsee tarkan ajan ja taajuuden mittausten pohjaksi. Nyt toteutettu yhteys yhdessä Metsähovin radiotutkimusaseman atomikellojen kanssa lisää ajan ja taajuuden osalta mittaustarkkuutta myös kaikissa muissa Metsähovissa tehtävissä geodeettisissa mittauksissa.

Aikalinkin kautta Suomen virallinen aika voidaan liittää entistä paremmin kansainvälisiin geodeettisiin verkostoihin, kuten GNSS-satelliittipaikannusjärjestelmään. Samalla Metsähovin radiotutkimusaseman atomikelloja voidaan käyttää Suomen virallisen ajan varmentamiseen. 

Projekti on osa Suomen Akatemian FIRI-rahoituksen kautta rahoitettua G-EPOS-konsortiota. Ajansiirron toteuttivat yhteistyönä Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, VTT:n Mittatekniikan keskus MIKES, Aalto-yliopisto sekä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Lisätietoja

tutkimuspäällikkö Jyri Näränen, 050 435 7258, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

akatemiatutkija Thomas Fordell, 050 443 4218, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Uusimmat uutiset ja blogit