Metsästäjät reaaliajassa kartalla

Kun Maanmittauslaitos vuonna 2012 avasi kartta-aineistonsa maksuttomiksi, toivottiin avaamisen mahdollistavan karttojen laajan käytön ja liiketoiminnan rakentamisen karttojen ja paikkatietoaineistojen päälle. Suomalainen Tracker Oy myy paikannuslaitteita ja niihin liittyviä ohjelmistoja, jotka hyödyntävät Maanmittauslaitoksen avointa karttadataa.

Tracker Oy:n koiran tutkapanta
Tracker Oy:n koiran tutkapanta lähettää koiran sijainnin metsästäjän puhelimen karttanäkymään.
Kuva:
Tracker Oy

Kun Maanmittauslaitos vuonna 2012 avasi kartta-aineistonsa maksuttomiksi, toivottiin avaamisen mahdollistavan karttojen laajan käytön ja liiketoiminnan rakentamisen karttojen ja paikkatietoaineistojen päälle. Suomalainen Tracker Oy myy paikannuslaitteita ja niihin liittyviä ohjelmistoja, jotka hyödyntävät Maanmittauslaitoksen avointa karttadataa.

Tracker Oy:n Jussi Lahdenniemi esittelee metsästykseen tarkoitetun paikannusjärjestelmän idean: kaikilla metsästysseuran jäsenillä on taskussaan älypuhelin ja siihen ladattuna yrityksen karttasovellus. Metsällä mukana olevilla koirilla on kaulassaan paikanninlaite, joka paikantaa itsensä GPS:n avulla. Paikannin lähettää sijaintitietonsa GSM-verkon välityksellä pilvipalvelimelle, josta se siirretään metsästysseuran jäsenen puhelimen karttanäkymään. Näin karttasovelluksessa näkee metsästyskoirien ja muiden metsästäjien sijainnin lähes reaaliajassa.

Tracker hankkii Maanmittauslaitoksesta aineiston lataamalla maastotietokannan ja kiinteistöjen rajat Avoimien aineistojen tiedostopalvelusta maksutta. Se prosessoi karttaa muun muassa siten, että maaston muodot ilmenevät kartalta selkeämmin ja ylläpitää muuttuneita karttalehtiä.

– Maanmittauslaitoksen aineisto on tarkkaa ja ajantasaista ja rajapintapalvelu ja tiedostolataus on ilmaista, kehuu Jussi Lahdenniemi Trackeriltä.

– Aineiston laatu on mielestämme erittäin hyvää.

Maanmittauslaitoksen avoin karttadata

Painettu kartta on kaikille tuttu, mutta monille paletti monimutkaistuu, kun sähköisen kartan päällekkäiset datakerrokset listataan erikseen. Maastotieto sisältää muun muassa tietoa teistä, rakennuksista, maankäytöstä ja vesistöistä. Lisäksi ilmaiseksi saa korkeustietoja, korkeusmalleja ja laserkeilausaineistoa sekä ilmakuvia ja maastokarttoja.

Yritykset voivat tuottaa maastotiedon pohjalta tuotteita ja palveluita tai käyttää maastotietoa toimintansa suunnittelussa, asiakaspalvelussa ja tutkimuksessa. Yksityishenkilöt voivat käyttää tietoja harrastuksissaan.

Aineistoja voi ladata tai käyttää rajapinnan kautta. Rajapintapalveluiden käyttöä varten tarvitset sovelluksen, joka pystyy tekemään tietohaut Maanmittauslaitoksen palvelimelle. Aineisto on molemmilla tavoilla maksutonta, mutta rajapintapalveluiden käytöstä peritään ylläpitokustannukset.

Tutustu ja hanki avointa dataa

Uusimmat uutiset ja blogit