Hyppää pääsisältöön

Metsätilakauppojen määrä kasvoi ennätysmäärään – eniten rahaa hankintaan käyttivät instituutiosijoittajat

Viime vuosi oli jälleen ennätysvuosi metsätilakaupassa. Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintarekisterin mukaan viime vuonna tehtiin noin 3 100 kpl yli 10 hehtaarin edustavaa pelkästään metsää sisältävää kiinteistökauppaa. Kauppojen määrän lisäys oli 9 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Metsä.
Kuva:
Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos

Metsäkaupoissa vaihtui omistaja noin 120 000 hehtaarilla. Kauppojen keskiarvohinta oli noin 3 400 €/ha. Nousua edelliseen vuoteen verrattuna on noin 12 %. Rahaa ostoihin käytettiin yhteensä noin 350 miljoonaa euroa.

Instituutiosijoittajien osuus metsätilakaupassa jatkaa kasvuaan

Rahastojen osuus metsätilojen hankintaan käytetystä rahamäärästä oli viime vuonna noin 42 %. Maanmittauslaitoksen tilastoinnissa rahastojen osuus ostoon käytetystä rahamäärästä oli ensimmäistä kertaa suurin, kun tarkastellaan edustavia pelkästään metsää sisältäviä yli 10 hehtaarin tilojen kauppoja ostajaryhmittäin.

–Yksityisten henkilöiden osuus kauppojen lukumäärästä on edelleen selvästi suurin. Tämä kertoo kauppojen pinta-alan kera sen, että yksityisten henkilöiden ostamat tilat ovat keskimäärin selvästi pienempiä kuin rahastojen hankkimat tilat, sanoo Maanmittauslaitoksen johtava asiantuntija Esa Ärölä.

Maakunnittaisessa tarkastelussa näkyy, että rahastot hankkivat metsää vilkkaasti aikaisempien vuosien tapaan Pohjois-Savosta, Pohjois-Karjalasta, Kainuusta, Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista. Viime vuonna edellisten joukkoon liittyi myös Keski-Suomi.

Yhtiöiden metsätilojen ostot painottuvat perinteisten metsäteollisuuskeskittymien läheisyyteen: Pohjois-Karjalaan, Pohjois-Pohjanmaalle ja Kaakkois-Suomeen.

Metsätilojen kaupoissa viidenneksessä myyjänä on kuolinpesä

Tarkasteltaessa yli 10 hehtaarin metsätilojen myyntejä kolmen edellisen vuoden ajanjaksolla, noin 90 % kaupoissa myyjänä on ollut yksityinen metsänomistaja. Myynneistä kuolinpesien osuus on noin 20 %.

–Kuolinpesien hivenen suurempi osuus kauppasummasta kuvaa sitä, että myydyt tilat ovat keskimäärin hieman puustoisempia kuin muutoin yksityisten metsänomistajien myymät metsät, Ärölä sanoo.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Esa Ärölä, 040 180 1301, esa.arola@maanmittauslaitos.fi 


Yhteenvedossa mukana olevat metsätilojen myynnit

  • käyttötarkoitus on maa- ja metsätalous
  • kokonaisala vähintään yli 10 ha
  • metsätalousmaata vähintään 95 prosenttia alasta
  • myyntikohde ei ulotu detaljikaavoitetulle alueelle, kuten ranta-asemakaava-alueelle
  • myyntikohde ei ole sukulaisten välinen kauppa
  • kaupassa ei ole pidätetty määräalaa, eläke- tai muuta oikeutta

Tilastopalvelun tiedot verkossa

Tilastoja voi tutkia taulukkomuodossa kaupan ajankohdan, sijainnin ja kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.
 

Mediatiedote
Kiinteistöt
Kiinteistökauppa

Uusimmat uutiset ja artikkelit