Hyppää pääsisältöön

Metsätilojen kaupassa maltillinen kasvutahti koronavuonna

Kiinteistöjen kauppahintarekisterin mukaan yli 10 hehtaarin metsätiloja myytiin viime vuonna kaikkiaan yli 2 800, lisäystä prosentin verran edellisvuoteen verrattuna.

Punainen postilaatikko metsäisessä maastossa.
Kuva:
Maanmittauslaitos/Julia Hautojärvi

Vilkkainta yli 10 hehtaarin metsätilojen kauppa oli Pohjois-Pohjanmaalla, jossa myytiin 520 metsätilaa. Seuraavaksi vilkkainta kauppa oli Lapissa, jossa tiloja myytiin 330. Lapissa myyntimäärät nousivat peräti 37 prosenttia. Myytyjen metsätilojen kauppasumma kohosi lähes 300 miljoonaan euroon.

– Keskimääräinen hehtaarihinta oli 3 070 euroa, nousua edellisvuoteen verrattuna noin 3 prosenttia. Myytyjen kohteiden pinta-ala oli keskimäärin 41 hehtaaria, johtava asiantuntija Esa Ärölä toteaa.

Metsätilakauppojen maakunnittaisia lukuja voi tarkastella avoimesta Maanmittauslaitoksen Tilastotietoa kiinteistökaupoista -palvelusta.

Pylväsdiagrammi metsätilakauppojen lukumäärästä vuosina 2018-2020.

Rahastot edelleen aktiivisia metsätilojen ostajia

Viime vuonna yhtiöiden osuus metsäkauppojen lukumäärästä oli 14 prosenttia, ostetusta pinta-alasta noin 13 prosenttia ja kauppasummasta noin 17 prosenttia.

Rahastot ostivat myydyistä metsätiloista lähes 18 prosenttia lukumäärästä, 37 prosenttia pinta-alasta ja noin 34 prosenttia kauppasummasta. Yksityiset ostajat ostivat metsätiloista noin 64 prosenttia lukumäärästä, 45 prosenttia pinta-alasta ja 44 prosenttia kauppasummasta.

Lopuissa metsätilakaupoissa ostajina olivat muun muassa kunnat, säätiöt, valtio ja yhteismetsät.

Vuoteen 2019 verrattuna rahastoen osuus ostojen lukumäärästä on noussut 4,6 prosenttiyksikköä ja kauppasummasta 4,4 prosenttiyksikköä. Vastaavasti yksityisten osuus ostoista on pienentynyt 5,3 prosenttiyksikköä ostojen lukumäärästä ja 4,6 prosenttiyksikköä kauppasummasta.

– Muutoksia tarkasteltaessa on syytä vilkaista myös sitä, ketkä ovat myyneet metsiä. Rahastojen osuus metsätilojen myyntien kauppasummasta oli viime vuonna 3,7 prosenttia ja edellisvuonna 1,1 prosenttia. Tällöin rahastojen osto-osuus muilta ryhmiltä lisääntyi todellisuudessa 1,8 prosenttiyksikköä. Rahastojen metsätilojen myynneissä rahastot olivat myös ostajia, Ärölä painottaa.

Kuolinpesien osuus metsätilojen myynneistä on ollut tasaisesti vähän yli 20 prosenttia viimeisten viiden vuoden ajan, kun tarkastellaan myyntejä lukumäärien, pinta-alojen tai rahamäärien suhteen.

Pylväsdiagrammi metsätilakauppojen kauppasummista vuosina 2018-2020.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Esa Ärölä, 040 180 1301, esa.arola@maanmittauslaitos.fi

Yhteenvedossa mukana olevat metsätilojen myynnit

  • käyttötarkoitus on maa- ja metsätalous
  • kokonaisala vähintään yli 10 ha
  • metsätalousmaata vähintään 95 prosenttia alasta
  • myyntikohde ei ulotu detaljikaavoitetulle alueelle, kuten ranta-asemakaava-alueelle
  • myyntikohde ei ole sukulaisten välinen kauppa
  • kaupassa ei ole pidätetty määräalaa, eläke- tai muuta oikeutta

Tilastopalvelun tiedot verkossa

Tilastoja voi tutkia taulukkomuodossa kaupan ajankohdan, sijainnin ja kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

 

Kiinteistöt
Kiinteistökauppa

Uusimmat uutiset ja artikkelit