Metsätilusten uudelleenjärjestely lisää metsätalouden kannattavuutta

Metsätilusjärjestelyillä metsistä saatava tuotto lisääntyy. Metsän tilusjärjestelyt lisäävät puuntuotantoa ja pienentävät korjuun suunnittelun ja metsänhoidon kustannuksia. Lisäksi metsätilusten uudelleenjärjestely lisää metsien hiilensidontakykyä.

Havumetsää ilmasta kuvattuna.
Kuva:
Maanmittauslaitos

– Suomalaisten metsien kiinteistörakenne on monin paikoin pirstoutunutta. Sen korjaamiseen on tarjolla tilusjärjestely, josta ollaan kiinnostuneita useilla alueilla, johtaja Timo Potka kertoi.

Metsäpalstojen uudelleenjärjestelystä hyötyvät metsänomistajat, metsäyritykset, viranomaiset ja koko yhteiskunta.

­­­– Maanomistajat ovat usein yllättyneitä siitä, miten moneen metsänomistuksen ongelmaan tilusjärjestely tarjoaa vastauksen, kartoittaja Mikko Marjomaa sanoi.

Uusi video metsätilusjärjestelyjen hyödyistä

Tilusjärjestelyillä saadaan lisää metsäalaa puunkasvatukseen ja aktiiviseen metsätalouskäyttöön. Käytännön hyödyt näkyvät parempina tuottoina: hakkuista saatava kantohinta nousee ja metsänhoidon kustannukset pienenevät. Samalla metsänomistajien kiinnostus ja mahdollisuudet hakkuisiin lisääntyvät.

Tuoreessa videossa metsänomistajat ja metsänhoidon ammattilaiset kertovat, mitä hyötyä metsätilusjärjestelyistä on käytännön metsänhoidossa. 

– Pirstaleiset, hajallaan olevat metsäpalstat hidastavat metsätalouden kehittymistä ja aiheuttavat lisäkustannuksia, johtaja Potka arvioi.

Metsätaloutta kuormittavat pirstoutunut tilarakenne ja omistajarakenteen muutos. Suomen metsistä yksityisomistuksessa on 60 prosenttia.

Lisätietoja

Kartoittaja Mikko Marjomaa, 040 579 8529, mikko.marjomaa@maanmittauslaitos.fi

Tilusjärjestelypäällikkö Visa Korhonen, 040 069 4373, visa.korhonen@maanmittauslaitos.fi

Tilusjärjestelyistä vastaava johtaja Timo Potka, 040 518 1824, timo.potka@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit