Hyppää pääsisältöön

Miksi kuntien rakennustiedoista löytyy puutteita?

Maanmittauslaitos ja Digi- ja väestötietovirasto kannustavat kuntia aktiivisesti parantamaan rakennustietojen laatua. Maanmittauslaitoksen analyysien mukaan monessa kunnassa on todellista tarvetta rakennustietojen laadun parantamiseen. Ajantasaisilla tiedoilla on myös yhteiskunnallista merkitystä.

– Rakennustiedot vaikuttavat esimerkiksi kiinteistön verotusarvon määrittelyyn. Tarkat tiedot mahdollistavat ajantasaiseen tietoon perustuvan oikeudenmukaisen verotuksen. Kun tiedot ovat kunnossa, myös veronmaksaja voi varmistua verotuksen oikeellisuudesta, Maanmittauslaitoksen johtava asiantuntija Pekka Luokkala kertoo.

Rakennustietoja käytetään myös maankäytön suunnittelussa, lentoliikenteessä (tiedot lentoesteistä), logistiikassa ja turvallisuusalalla.

– Rakennustietoja hyödynnetään myös useissa väestötietoihin liittyvissä käyttötapauksissa, kuten muuton rekisteröimisessä ja vaalipäivän äänestyspaikan määrittelemisessä. Rakennuksessa asuvan kuntalaisen osoite perustuu suoraan rakennukselle annettuun osoitteeseen, palvelupäällikkö Tommi Niemi Digi- ja väestötietovirastosta kertoo.

Ongelmia aiheuttavat puuttuvat rakennus- ja ominaisuustiedot

– Kuntien rakennusvalvonnassa syntyneille ja Väestötietojärjestelmään ilmoitetuille rakennustiedoille on tarvetta monessa eri tehtävässä. Ongelmallisia tilanteita syntyy esimerkiksi silloin, kun rakennustietojen yhteyteen tallennettu sijaintipiste on eri sijainnissa kuin olemassa oleva rakennus, johtava asiantuntija Pekka Luokkala kertoo.

Epätarkkojen sijaintien lisäksi muita laatuongelmia aiheuttavat puuttuvat rakennustiedot sekä puuttuvat tai virheelliset ominaisuustiedot. Kun virheet on korjattu, aineisto on laadukkaampaa ja luotettavampaa ja sen käyttökelpoisuus lisääntyy. Tästä hyötyvät kunnat, kuntalaiset, monet viranomaiset ja muut rakennustietoja toiminnassaan käyttävät. Kunnat saavat käyttöönsä Maanmittauslaitoksen maksuttoman analyysin, jonka pohjalta voi ryhtyä korjaustyöhön.

Rakennustiedoilla tarkoitetaan rekisteriin tai muuhun tietovarantoon tallennettuja ominaisuustietoja, jotka kuvailevat olemassa olevia rakennuksia. Tällaisia ominaisuustietoja ovat esimerkiksi rakennuksen käyttötarkoitus, osoite, kerrosala, kerrosluku ja geometria, joka voi olla piste (koordinaatit), alue (2D tai 2,5D) tai kappale (3D).

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Pekka Luokkala, Maanmittauslaitos, 050 330 7563, pekka.luokkala@maanmittauslaitos.fi

Palvelupäällikkö Tommi Niemi, Digi- ja väestötietovirasto, 02 955 35271, tommi.niemi@dvv.fi

Lue lisää

Rakennustietojen linkitystyö Maanmittauslaitoksessa

Tilannekuvapalvelusta löydät kuntien linkitystyön tilanteen

Paikkatieto
Yhteentoimivuus

Uusimmat uutiset ja artikkelit