Hyppää pääsisältöön

Miksi Maanmittauslaitoksessa tehtiin vastuullisuusohjelma?

Kun osallistuimme Laatuyhdistyksen laatupalkintokilpailuun vuoden 2010 tienoilla, heräsi meillä ajatus saamamme palautteen perusteella kuvata paremmin, mitä vastuullisuus tarkoittaa Maanmittauslaitoksessa. Maanmittauslaitos onkin raportoinut vastuullisuudestaan jo yli kuuden vuoden ajan. Vastuullisuusraportin sisältö on kehittynyt vuosien aikana, mutta raportoinnin painopisteenä on ollut menneiden toimien esittäminen ja selostaminen.

Arvo Kokkonen hymyilee ja katsoo kameraan.
Kuva:
Ilona Savola

Nyt olemme halunneet ottaa vastuullisuuden osalta taas askeleen eteenpäin: vastuullisuusraportoinnin lisäksi halusimme määritellä tulevaisuuden tavoitteita, jotka ohjaavat vastuullista arjen työntekoamme. Mittaristolla voidaan todentaa toteutumisessa onnistumista.

Vastuullisuusohjelma sisältää konkreettisia vastuullisuustekoja

Ensimmäisen vastuullisuusohjelmamme työstö on ollut laaja-alaista, osallistavaa sekä hyvien vertailuorganisaatioiden kokemuksia hyödyntävää. Lopputulos on kuitenkin Maanmittauslaitoksen näköinen ja tukee strategiamme keskeisten tavoitteiden toteuttamista. Vastuullisuusohjelma julkaistiin henkilöstöllemme joulukuussa, ja ulkoinen julkistaminen tulee tapahtumaan alkuvuodesta 2022.

Toimeenpanossa pyritään pragmaattisuuteen vuosittaisilla vastuullisuusteoilla. Perustana koko ohjelmalla on YK:n Agenda 2030 tavoitteet. Miten Maanmittauslaitos voi edistää näitä globaaleja ihmiskunnan tulevaisuutta palvelevia päämääriä, ja mihin toiminnallamme on välitön arkipäiväinen vaikutus?

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet. Ihminen, talous ja ympäristö otetaan huomioon tasavertaisesti päätöksenteossa ja toiminnassa. 

Myös tuottavuuden kasvu on tärkeä vastuullisuustavoite, silloin kun tuottavuutta ei kasvateta ihmisten tai ympäristön hyvinvoinnin kustannuksella. Toiminnan jatkuva parantaminen on keino siihen. Tuottavuuden kasvua kiihdyttää digitalisaatio. Teemme alati työtä sen eteen. Kun transformaatio kestävyyden ja digitalisaation kanssa tapahtuu samanaikaisesti, kasvu on mahdollista jopa tuplata. Digitalisaation yksinään ei uskota tuovan niin suurta hyötyä kuin toivottaisiin. Yhdistämällä kestävyys ja digitalisaatio uskotaan ainakin pohjoismaissa tuottavan taloudellista hyötyä toimijoille.

Vastuullisuus toteutetaan arjessa

Monesti ajatellaan, että vastuullisuus on organisaatioiden, siis yritysten, laitosten, yhdistysten ja yhteenliittymien asia. Tosiasia on kuitenkin, että jokainen organisaatio muodostuu yksilöistä – meistä ihmisistä. Me teemme yksilöinä päätöksiä näissä organisaatioissa, mutta myös yksityisessä elämässä. 

Arkipäivän vastuullisuus on esimerkiksi ihmisten kohtaamista niin, että molemminpuolinen kunnioitus ja luottamus säilyy. Kunnioitus perustuu pitkälti vastavuoroisuuteen ja toisen kuuntelemiseen. Laadukkaiden ja turvallisten palvelujen tuottaminen Maanmittauslaitoksessa pohjautuu näihin arjen tekoihin.

Me suomalaiset olemme vaatimatonta ja varovaista kansaa, ainakin osittain. Tapaamme sanoa jostakin ponnistuksistamme, että ”ei tehdä tästä numeroa”. Vastuullisuusohjelmassamme on tarkoitus kääntää katsetta ajatukseen ”tehdään siitä kaikesta huolimatta numeroa arjen työssä”.

 

Arvo Kokkonen
 


Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita.

Palvelut
Vastuullisuus
Maanmittauslaitos

Uusimmat blogit