Hyppää pääsisältöön

Mitä on osoitetietojen laatu? Tuore tutkielma antaa välineitä osoitetietojen laadunhallinnan kehittämiseen

Suomeen kehitetään uutta valtakunnallista osoitetietojärjestelmää, joka kokoaa osoitetiedot yhteen ja josta ne voidaan tarjota yhteiskunnan käyttöön laadukkaina ja ajantasaisina. Hiljattain valmistunut tutkielma avaa tarkemmin osoitetietojen laatuun ja laatutarpeisiin liittyviä kysymyksiä.

Vaaleanpunaisen kivitalon seinä ja osoitekyltti, jossa lukee "Valtakatu".
Kuva:
Julia Hautojärvi

Laadukkaat osoitetiedot ovat oleellinen osa toimivaa yhteiskuntaa ja sen palveluita. Ne tehostavat navigointia, mahdollistavat logistiikkaketjujen toimimisen ja nopeuttavat avun saantia hätätilanteessa.

On tärkeää kuunnella, millaisia tarpeita tiedon käyttäjillä on tiedolle ja sen laadulle. Suvi Heittola haastatteli pro gradu -tutkielmassaan muun muassa turvallisuus- ja pelastusviranomaisia, kuljetus-, navigointi- ja tietoliikennealan yrityksiä sekä muita osoitetiedon käyttäjiä. Samalla haluttiin selvittää, miten osoitetietojärjestelmän laadunhallinta voisi vastata mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeisiin.

Millaisia laatutarpeita osoitetiedon käyttäjillä on?

Tärkeää on, että osoitenimi, osoitenumero ja sijainti ovat virheettömiä ja yhdenmukaistettuja. Esimerkiksi osoitenimien tulisi olla virallisessa muodossaan, saman tien varrella yhtenäisiä ja ilman ylimääräisiä tietoja, kuten talon tai kylän nimiä.

Tärkeänä esiin nousi myös suositustenmukaisesti kirjattu osoitenumero ja yhdenmukaistettu välimerkkien käyttö.

Käyttäjien tulee myös voida luottaa valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän sisältävän kaikki voimassaolevat osoitteet kaikilla virallisilla kieliversioilla ja ajantasaisina. Rakennuspaikkojen osoitteet olisivat tarpeellista tietoa esimerkiksi tavaran toimittajille, rakentajille ja tietoverkkojen asentajille jo ennen rakentamisen alkamista.

Osoitetietojen laadunhallintaa kehitetään

Tarkoitus on, että osoitetietojärjestelmä tukee kuntia laadunhallinnassa tarjoamalla siihen menetelmiä ja välineitä. Osoitetiedon laadun varmistamista on pilotoitu siihen kehitetyllä Laatuvahti-palvelulla. Palvelu huolehtii saapuvan tiedon loogisesta eheydestä laatusääntöjen avulla. Sopivimmat menetelmät ja välineet suunnitellaan yhteistyössä kuntien kanssa. 

Haastatteluiden mukaan eniten kehitettävää on osoitteen ainutlaatuisuuden ja sijainnin varmistamisessa. Tarvitaan uusia ja kattavampia tarkistuksia, joilla varmistetaan, että samaa osoitetta ei käytetä samanaikaisesti eri puolilla kuntaa ja että osoitteen sijaintipiste osoittaa oikeaan paikkaan.

Kaiken kaikkiaan laadunhallinnan kehittäminen vaatii vielä selvittämistä ja määrittelytyötä.

– Maanmittauslaitos, Kuntaliiton ja kuntien edustajat määrittelevät yhteistyössä osoitetietojärjestelmän laatuvaatimuksia ja laadunhallinnan välineitä. Heittola osallistuu tähän määrittelytyöhön, joten pro gradu -tutkielman tulokset tulevat heti käyttöön. Tavoitteena on, että määritellyt laatuvaatimukset tulevat syksyllä kaikkien kommentoitaviksi, kertoo projektipäällikkö Sakeri Savola.

Tutkielma on luettavissa kokonaisuudessaan Helsingin yliopiston digitaalisesta arkistosta (HELDA): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202104151900

Lisätietoja

Projektipäällikkö, johtava asiantuntija Sakeri Savola, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Asiantuntija Suvi Heittola, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Lue lisää osoitetietojärjestelmän kehittämisestä: www.maanmittauslaitos.fi/osoitetietojarjestelma

 

Osoitetietojärjestelmä
Paikkatieto

Uusimmat uutiset ja artikkelit