Hyppää pääsisältöön

Miten tiekunta hakee yksityistietoimitusta?

Yksityistietoimitus on tarpeen tehdä useissa eri tilanteissa. Usein tiekunta tarvitsee yksityistietoimitusta, kun tietä halutaan syystä tai toisesta siirtää eri paikkaan. Yksityistietoimitusta voivat hakea mm. tieosakas, kiinteistön omistaja tai osaomistaja tai tiekunta.

Traktori ajaa maaseudulla pitkin kesäistä kylätietä.
Kuva:
Maanmittauslaitos/Julia Hautojärvi

Tiekunnan on päätettävä yksityistietoimituksen hakemisesta tiekunnan kokouksessa. Päätös tarkoittaa käytännössä tieosakkaiden sitoutumista toimituksen kustannuksiin. Tiekunnan pöytäkirjaan on kuvattava mahdollisimman tarkasti toimituksen tarkoitus. Päätös on tehtävä ennen yksityistietoimituksen hakemista.

Yksityistietoimituksen hakemukseen on liitettävä ote tiekunnan pöytäkirjasta, jossa hakemisesta päätettiin. Hakemukseen kannattaa liittää karttapiirros, jos sillä on mahdollista selventää hakemusta.

Yksityistietoimituksen hakemus on helpoin tehdä Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla. Verkkosivuilla on tarkemmat ohjeet hakemuksen tekijälle.

Hae yksityistietoimitusta

Tiekunnan päätöksiä ohjaa yksityistielaki

Käytännön tehtävät tiekunnalle ja sen toimielimelle määrittelee yksityistielaki. Tiekunta huolehtii ja vastaa yksityistien tienpitoon liittyvistä asioista. Tiekunnan toimielimen tulee mm. kutsua koolle kokoukset, valmistella kokouksessa päätettävät asiat, huolehtia tien kunnossapidosta ja tehdä myös tarvittavat ilmoitukset viranomaisille.

Tiekunta itse päättää käytännön asioita hoitavan hallituksensa eli ns. toimielimen valinnasta. Se voi olla useampijäseninen hoitokunta tai pelkästään toimitsijamies. Oli toimielin kumpi tahansa, tulee sen hoitaa tiekunnan asioita huolellisesti.

Tiekunta päättää tienpitoa koskevista asioista kokouksissa pääsääntöisesti enemmistöpäätöksillä. Tiekunta pitää yleensä yhden varsinaisen vuosikokouksen ja tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Välttämättä tiekunnan ei tarvitse kokoontua vuosittain. Harvempi kokousväli on mahdollinen, jos tiekunnassa näin päätetään. Tiekunnan on pidettävä vuosikokousta vastaava kokous vähintään joka neljäs vuosi.

Lisätietoja

Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta puhelimitse 029 530 1110 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja artikkelit