Hyppää pääsisältöön

Mitkä asiat tiekunnan on ilmoitettava rekisteriin?

Yksityistien tiekunnan toimielimen vastuulla on ilmoittaa Maanmittauslaitokselle tiekunnan yhteyshenkilön tiedot. Yksityistierekisteriin on ilmoitettava tiekunnan päätökset tiekunnan perustamisesta, yhdistämisestä, liittämisestä, jakamisesta tai lakkauttamisesta. Lisäksi tiekunnassa hyväksytyt säännöt on ilmoitettava.

Hiekkatie keskellä kesäistä peltomaisemaa.
Kuva:
Maanmittauslaitos/Julia Hautojärvi

Käytännön tehtävät tiekunnalle ja sen toimielimelle määrittelee yksityistielaki. Tiekunta huolehtii ja vastaa yksityistien tienpitoon liittyvistä asioista. Tiekunnan toimielimen tulee mm. kutsua koolle kokoukset, valmistella kokouksessa päätettävät asiat, huolehtia tien kunnossapidosta ja tehdä myös tarvittavat ilmoitukset viranomaisille.

Tiekunnan toimielimen jäsenet valitaan tehtäviin enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenet voidaan tosin valita vuosittain, muttei neljää vuotta pidemmäksi ajaksi. Päätöksen jälkeen valituista tulee tehdä ilmoitus.

Valinnoista ilmoittaminen

Tiekunnan toimielimen vastuulla on ilmoittaa Maanmittauslaitokselle tiekunnan yhteyshenkilön tiedot. Yhteyshenkilö on toimitsijamies tai hoitokunnan puheenjohtaja. Ilmoitus on tehtävä aina, kun tiekunnan kokouksessa on päätetty uusista henkilövalinnoista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos samat henkilöt valitaan tehtävään uudestaan.

Ilmoituksen tekeminen onnistuu helposti Maanmittauslaitoksen verkkosivujen kautta.

Maanmittauslaitoksessa yhteystiedot tallennetaan kiinteistötietojärjestelmään, jonka osana yksityistierekisteri on. Se on ainoa virallinen paikka, josta tiekunnan yhteyshenkilöt löytyvät. Ajantasaiset tiedot ovat tärkeitä monen toimijan kannalta. Lisäksi ajantasaisia tietoja tarvitaan, jotta tiekunta voi hakea yksityistieavustuksia.

Tiekunnan päätöksistä ilmoittaminen

Yksityistierekisteriin on ilmoitettava tiekunnan päätökset tiekuntien yhdistämisestä, jakamisesta tai lakkauttamisesta. Samoin ilmoitus on tehtävä, jos tienosia liitetään tiekunnan tiehen tai jos tiekunnassa on laadittu säännöt tiekunnan toimintaan.

Uuden yksityistielain mukaan tiekunta voidaan perustaa ilman viranomaisia. Olemassa olevan tien tieosakkaat voivat kokoontua ja perustaa tiekunnan omalla päätöksellään.

Tiekuntien päätökset, joita ilmoitusvelvollisuus koskee, astuvat voimaan, kun ne on merkitty kiinteistörekisteriin. Tiekunnalla ja sen toimielimellä on ilmoitusvastuu. Tiekunnan kokouksen päätöksen on oltava lainvoimainen, kun ilmoitus tehdään. Ilmoitukseen on liitettävä tiekunnan päätös.

Tiekunnan ilmoitus on helpoin tehdä Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla. Verkkosivuilla on tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekijälle.

Ilmoita tiekunnan päätös kiinteistötietojärjestelmään

Tiekunnan päätöksiä ohjaa yksityistielaki

Käytännön tehtävät tiekunnalle ja sen toimielimelle määrittelee yksityistielaki. Tiekunta huolehtii ja vastaa yksityistien tienpitoon liittyvistä asioista. Tiekunnan toimielimen tulee mm. kutsua koolle kokoukset, valmistella kokouksessa päätettävät asiat, huolehtia tien kunnossapidosta ja tehdä myös tarvittavat ilmoitukset viranomaisille.

Tiekunta itse päättää käytännön asioita hoitavan hallituksensa eli ns. toimielimen valinnasta. Se voi olla useampijäseninen hoitokunta tai pelkästään toimitsijamies. Oli toimielin kumpi tahansa, tulee sen hoitaa tiekunnan asioita huolellisesti.

Tiekunta päättää tienpitoa koskevista asioista kokouksissa pääsääntöisesti enemmistöpäätöksillä. Tiekunta pitää yleensä yhden varsinaisen vuosikokouksen ja tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Välttämättä tiekunnan ei tarvitse kokoontua vuosittain. Harvempi kokousväli on mahdollinen, jos tiekunnassa näin päätetään. Tiekunnan on pidettävä vuosikokousta vastaava kokous vähintään joka neljäs vuosi.

Lisätietoja

Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta puhelimitse 029 530 1110 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Kiinteistöt
Palvelut

Uusimmat uutiset ja artikkelit