Hyppää pääsisältöön

Monipaikkaisen työn perinne kannattelee muutoksissa

Olemme Maanmittauslaitoksella monipaikkaisen työn tekemisen konkareita. Työmme luonteen takia olemme tottuneet toimimaan joustavasti ja monipaikkaisesti läpi vuosisatojen. Monipaikkatyöskentelyn pitkä perinne auttaa meitä selviämään myös yllättävistä muutostilanteista. Koronavirusepidemian vuoksi lisääntynyt etätyöskentely ei siksi vaikuta olennaisesti toimintaamme.

”Maanmittareiden tulee vuosittain, niin pian kuin maa tulee paljaaksi, alkaa työnsä ja ahkerasti mitata kunkin kylän maat, sekä pellot että niityt. Maanmittareiden tulee talvella saapua henkilökohtaisesti töittensä kanssa kamarikollegioon tekemään selkoa niistä ja jättämään ne sinne säilytettäväksi."

(Kamarikollegion määräys, annettu 19.6.1633)

 

Työntekijöistämme merkittävä osa työskentelee tällä hetkellä etätyöpisteessä hallituksen linjaamien toimenpiteiden mukaisesti. Toimipaikoissamme työskentelevät vain ne asiantuntijat, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Etätyöhön siirtymisen lisäksi olemme peruuttaneet työmatkat ulkomaille ja kotimaan matkoistakin teemme vain välttämättömimmät.

Haluamme näillä toimilla kantaa vastuumme työntekijöistämme, asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneistamme. Haluamme olla mukana taltuttamassa virusepidemian etenemistä ja turvaamassa suomalaisten kansanterveyttä. Strategiamme mukaisesti takaamme laadukkaat ja turvalliset palvelut asiakkaille myös poikkeusoloissa.

Yhteinen tehtävämme on jatkuvuuden turvaaminen

Joustavat työajat ja etäkokouskäytännöt ovat meille jo rutiinia, joten siirtyminen etätyöskentelyyn on sujunut tehokkaasti. Meillä kaikkiin kokouksiin voi osallistua videoneuvotteluyhteydellä. Monessa tiimissä, palvelu- tai tutkimusryhmässä työskentelee ihmisiä eri puolilta maata lännestä itään ja pohjoisesta etelään.

Maanmittauslaitos on valtion edelläkävijä monipaikkaisen työn tekemisen kulttuurissa, mikä on seurausta suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta kehittämistyöstä. Painotamme työhyvinvointisuunnitelman käytännön toteutuksessa erityisesti työskentelytapojen kehittämistä ja hyvän työyhteisön rakentamista joustavassa, monipaikkaisessa ja virtuaalisessa organisaatiossa. Nämä käytännöt ovat arkea kaikissa 36 toimipisteessämme Ivalosta Maarianhaminaan.

Yhteinen tehtävämme on jatkuvuuden turvaaminen – tämä korostuu poikkeuksellisissa oloissa, joita nyt elämme. Työmme kansallisen omistus- ja vakuusjärjestelmän toimivuuden, paikkatietoalan tutkimus- ja asiantuntijatyön sekä paikantamisen perustan ja peruspaikkatietojen saatavuuden varmistamiseksi jatkuu. Luovasti toimien ja uusia ratkaisuja hakien etenemme kohti tulevaa.

Matti Hyytinen
hallintojohtaja

Maanmittauslaitoksen hallintojohtaja Matti Hyytinen.
Kuva: Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos

_______________________________________________________________________________________

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita.

Maanmittauslaitos

Kommentit

Uusimmat blogit