Muutoksia kiinteistötoimitusmaksuihin 1.1.2018

Maanmittaustoimituksista perittävät maksut muuttuvat vuoden 2018 alusta alkaen. Maksujen hinnoittelu perustuu kustannusten kattamiseen eli maksun suuruuden tulee vastata kiinteistötoimituksesta valtiolle aiheutuvia kustannuksia.

Pienten lohkomisten ja aikaveloitteisten toimitusten maksut laskevat

Yleisimmän toimituksen eli lohkomisen toimituskorvauksena määrättävä kiinteistötoimitusmaksu alenee pinta-alaltaan pienten (0-1 ha) lohkomisten osalta, joita ovat noin puolet lohkomisista. Keskikokoisten (1-20 ha) maksu pysyy ennallaan, ja suurimmissa pinta-alaluokissa olevien lohkomisten maksu hieman nousee.  

Aikaveloitteisten toimitusten tuntihinta alenee noin 2,2 prosenttia. Tuntihinnan mukaan laskutetaan muun muassa halkominen, yksityistie- ja maantietoimitus sekä erilaiset lunastustoimitukset.

  

Rajankäynnin hinnoittelu muuttuu

 

Kiinteistötoimitusmaksujen periaatteet eivät juurikaan muutu. Merkittävä muutos menettelytapaan tulee kuitenkin rajankäynnissä, jossa maksuun jatkossa vaikuttavat kaikki käytyä rajaa määräävät rajamerkit ja -pisteet. Tämä muutos on otettu huomioon rajankäynnin uusissa maksuissa. Rajankäynnin maksu alenee keskimäärin 6,6 prosenttia.

Muissa toimituskorvauksissa pieniä muutoksia

Kiinteistöjen yhdistämisen ja yhteisalueosuuden kiinteistöön siirtämisen sekä tilaksi muodostamisen maksut yksinkertaistuvat. Koska omakustannusarvo tulee toteutua kunkin toimituslajin osalta, osa maksuista nousee. Esimerkiksi vesijätön lunastuksen maksu nousee noin 5 prosenttia, mutta toisaalta kiinteistöjen yhdistämisen maksu alenee noin 5,8 prosenttia.

Lisätietoja

Ylijohtaja Irma Lähetkangas, 040 834 0970, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Johtava asiantuntija Taavi Kivipelto, 040 527 5445, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksuista vuosina 2018 ja 2019

 

Maanmittaustoimituksista

Uusimmat uutiset ja blogit