Hyppää pääsisältöön

Näin etenee huoneiston omistuksen rekisteröinti

Tiedätkö, missä osakehuoneistosi paperinen osakekirja on? Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmän myötä asunto-osakkeiden omistus- ja panttausmerkinnät siirtyvät sähköisiksi merkinnöiksi, jotka korvaavat vähitellen paperiset osakekirjat.

Henkilö pitää kädessään asunto-osakekirjaa.
Kuva:
Riku Nikkilä

Kun vanha taloyhtiö (ennen vuotta 2019 perustettu) on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään, osakkeenomistaja voi hakea omistuksensa rekisteröintiä ja paperisen osakekirjansa mitätöintiä Maanmittauslaitokselta. Mutta miksi huoneistojen omistuksen rekisteröinti on annettu nimenomaan Maanmittauslaitoksen vastuulle?

– Todennäköisesti ainakin se on vaikuttanut, että Maanmittauslaitoksella on jo ennestään 10 vuoden kokemus kiinteistöjen lainhuudoista. Huoneistojen omistuksen rekisteröinneissä on paljon yhtäläisyyksiä, perustelee Maanmittauslaitoksen kirjaamislakimies Seija Paavilainen.

Rekisteröintiä kannattaa hakea heti

Omistuksen rekisteröinnin perustapaus on yksinkertainen: huoneisto on vaihtanut omistajaa kaupalla, ja uusi omistaja eli ostaja hakee omistuksensa rekisteröintiä. Tuolloin Maanmittauslaitos tutkii mahdolliset rajoitukset ja varmistaa edellisen omistajan eli myyjän suostumuksenrekisteröintiin.

– Tavoitteena on, että suurin osa perustapauksista saadaan ratkaistua nopeasti. Tällä hetkellä käsittelyaika omistuksen rekisteröinneissä on noin kaksi kuukautta, mutta olemme rekrytoimassa lisää kirjaamissihteereitä, jotta käsittelyaikoja saadaan lyhennettyä, Paavilainen kertoo.

Huoneiston omistuksen rekisteröinti voi viivästyä myös silloin, jos hakemus on puutteellinen ja Maanmittauslaitos joutuu pyytämään hakijalta lisäselvitystä. 

– Hakijan kannattaa reagoida täydennyspyyntöömme nopeasti, jotta hakemuksen käsittely ei tarpeettomasti pitkity. Tarvittaessa asetamme täydennyksen toimittamiselle määräajan.

Omistuksen rekisteröintiä kannattaa hakea heti luovutuksen jälkeen. Nopealla toiminnalla osakehuoneiston uusi omistaja varmistaa mm. sen, ettei edellinen omistaja voi enää luovuttaa tai pantata osakehuoneistoa.

Helpottaa isännöitsijän työtä

Joskus huoneistojen omistuksen rekisteröinnit voivat vaatia tarkempaa selvittelyä. Asunto-osakkeita saadaan perintöinä vuodessa noin 30 000, ja perintösaannoissa tutkimista on yleensä enemmän.

– Esimerkiksi lesken hallintaoikeus ja testamenttiin perustuva hallintaoikeus edellyttävät oikeudenhaltijan suostumusta. Tarvittavat liitteet, kuten perukirja, sukuselvitykset ja lainvoimainen testamentti on liitettävä hakemukseen, Paavilainen kertoo.

Myös muiden kuin Suomen kansalaisten omistukset ovat lisääntyneet tasaisesti, joten joissakin tapauksissa on otettava huomioon myös muiden valtioiden lainsäädäntöä.

– Toisaalta voi ajatella niinkin, että taloyhtiön omistajatietojen ylläpito on aiemmin ollut isännöitsijän tehtävänä. Pitkällä aikavälillä huoneistotietojärjestelmään siirtyminen siis helpottaa isännöitsijän työtaakkaa, kun osakeluetteloa ylläpitää jatkossa viranomainen.

Huolellinen hakemus tärkeä

Kiinteistöjen lainhuutoihin verrattuna huoneistojen omistuksen rekisteröinnin menettely on monelta osin kevyempi. Tämä johtuu siitä, että huoneistojen ja kiinteistöjen rekisteröintien taustalla vaikuttavat eri lait.

– Huoneistokirjaamisessa hakemuksen liitteenä ei lähtökohtaisesti toimiteta asiakirjoja tai selvityksiä niin kuin kiinteistöpuolella, vaan rekisteröitävien asioiden tulee ilmetä hakemuslomakkeelta. Siksi on todella tärkeää, että tiedot ovat hakemuslomakkeella oikein, Paavilainen selittää.

Osakehuoneistojen omistusten rekisteröintejä tulee tällä hetkellä Maanmittauslaitokselle kuukaudessa noin 4 000. Tulevaisuudessa palveluita on tarkoitus kehittää eteenpäin digitalisoimalla rekisteröintiä. 

Suvi Takala
Kirjoittaja vastaa huoneistotietojärjestelmä-hankkeen viestinnästä. 

Lue lisää

Tästä on kyse

  • Suomessa asunto-osakkeiden omistusoikeus voidaan osoittaa joko paperisella osakekirjalla tai sähköisellä omistajamerkinnällä Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmässä.

  • Vuonna 2019 tai sen jälkeen perustetuille yhtiöille ei paineta lainkaan osakekirjoja, vaan omistus osoitetaan aina sähköisellä omistajamerkinnällä. Kun tällainen osakehuoneisto vaihtaa omistajaa, ostaja hakee omistuksensa rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään. 

  • Jos taloyhtiö on perustettu ennen vuotta 2019, sen pitää ensiksi siirtää osakeluettelonsa Maanmittauslaitokselle. Vasta tämän jälkeen osakkeenomistaja tai ostaja voi hakea omistuksensa rekisteröintiä ja osakekirjansa mitätöintiä. Omistus rekisteröidään sen hakemuksesta, jolle osake on siirtynyt. Rekisteröinnin edellytyksenä on rekisteriin kirjatun osakkeenomistajan suostumus.

  • Jos taloyhtiö ei ole vielä siirtänyt osakeluetteloaan, omistajanvaihdokset taloyhtiön osakeluetteloon merkitsee vielä vanhaan malliin isännöitsijä.

Huoneistot
Huoneistotietojärjestelmä
Palvelut

Uusimmat uutiset ja artikkelit