Nummelan normaaliperusviivalle pystytettiin opastaulu

Jo yli 80 vuoden ajan Nummelassa on ollut maailman tarkin 864 metrin viiva. Maanmittauslaitos pystytti 14.10. opastaulun kertomaan perusviivasta ja sen mittaamisesta. Opastaululle on helppo poiketa vaikkapa luonnossa liikkuessaan. Opastaulu on osoitteessa Hiidenvedentie 9, Nummela, polku lähtee aidatun alueen kaakkoiskulmasta.

Kuvassa Nummelan normaaliperusviivan laitteistoa.
Kuva:
Markku Poutanen, Maanmittauslaitos

Normaaliperusviiva on tarkasti sanottuna geodeettinen mittanormaali eli paikka, jossa maailman tarkimpienkin elektronisten etäisyysmittareiden mittakaava voidaan tarkistaa ja säätää oikeaksi.

– Maanmittauslaitos haluaa tällä opastaululla kertoa kaikille, kuinka ainutlaatuinen ja tieteellisesti merkittävä tutkimusinfra voi sijaita keskellä tavallista suomalaista taajamaa ja sen asukkaita. Kysymys on otollisista olosuhteista maailman tarkimmalle mittaamiselle, kertoo Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen.

Kansainvälisiä tutkimusryhmiä vierailee Nummelassa

Nummelan normaaliperusviivalla testataan myös alan uusia mittauslaitteita ja -menetelmiä.
Euroopan uusissa metrologiatutkimusohjelmissa Nummela on ollut mukana vuodesta 2008. Tutkimusyhteistyötä on myös useiden Aasian maiden kanssa. Mittausretkikuntia vierailee Nummelassa vuosittain vertaamassa tarkimpien etäisyysmittareidensa tuloksia Nummelan tunnettuun mittanormaaliin.

Osana Euroopan Unionin rahoittamaa GeoMetre-tutkimusprojektia Nummelassa nähdään ensi vuonna ainakin Ranskan ja Saksan kansallisten metrologialaitosten asiantuntijoita laitteineen. 

Samassa projektissa Nummelan mittakaava pääsee entistä kansainvälisempiin yhteyksiin, kun sitä käytetään avaruus- ja satelliittigeodesian mittauslaitteiden välisiin sidosmittauksiin Metsähovin tutkimusasemalla. 

Myös tilaustöitä tehdään edelleen. Kuluvalla vuosikymmenellä SI-mittayksikkö metrin määritelmään jäljitettävä mittakaava on siirretty Nummelasta lähes kymmenelle muulle perusviivalle eri puolille Eurooppaa.

Maanmittaustarkoituksista tieteelliseen tutkimukseen

Nummela valittiin 1930-luvun alussa perusviivan paikaksi sijainnin ja maaperän perusteella. Tasainen routimaton hiekkakangas ja syvällä muhiva pohjavesi antavat hyvät lähtökohdat tarkalle mittaamiselle. Sijainnin taasen haluttiin olevan suhteellisen lähellä Helsinkiä, ja Nummela oli lähin paikka, jossa oli sopiva maasto.

Maanmittauslaitos alkoi käyttää perusviivaa heti sen valmistuttua. Sen avulla määriteltiin mittakaava koko Suomen kartoituksen perustana olevaan koko maan kattavaan kolmioverkkoon ja lopulta karttoihin.

Kolmioverkko toteutettiin kolmiomittauksilla. Kolmiomittaus perustui kulmien mittaamiseen kolmiomittaustorneja käyttäen. Pienelle osalle kolmiosivuja määritettiin pituudet Nummelassa kalibroiduilla invarlangoilla, ja loput pituudet ratkaistiin laskemalla. Näin saatiin kolmioverkon mittakaava. 

1950-1990-luvuilla muihin maailman maihin perustettiin useita normaaliperusviivoja Yrjö Väisälän kehittämällä maailmankuululla interferenssimittausmenetelmällä. Silloisen Geodeettisen laitoksen, nykyisen Maanmittauslaitoksen, tutkijat olivat mukana toteuttamassa useimpia näistä hankkeista.

Nykyään Nummela on ainoa Väisälän menetelmällä ylläpidettävä normaaliperusviiva maailmassa.
Sitä käytetään tieteellisiin töihin, joissa tarvitaan parasta mahdollista pituudenmittaustarkkuutta. Kansainvälisenä kalibrointipaikkana se myös tarjoaa mittakaavan uusille, elektronisin etäisyydenmittauksin toteutettaville perusviivanmittauksille.

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Jorma Jokela, 050 343 7482, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Normaaliperusviivan osoite on Hiidenvedentie 9, Nummela. Polku opastaululle lähtee aidatun alueen kaakkoiskulmasta.
 

Uusimmat uutiset ja blogit