Hyppää pääsisältöön

Onnistu strategian toimeenpanossa

Maanmittauslaitoksen strategiatiimi on laatinut toimeenpanosuunnitelman, jossa maa- ja metsätalousministeriön kanssa solmitun tulossopimuksen ja viraston strategian pääsisällöt yhdistetään yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Tavoitteista on johdettu tärkeimmät toimenpiteet seuraavalle neljälle vuodelle. Nyt on aika tarkastella, miten strategian toimeenpanon valmistelu on edennyt ja miten sen toimeenpano onnistuu.

Kirjoittaja Janne Sariola

Henkilökuva Janne Sariola
Kuva:
Maanmittauslaitos

Onnistumisen periaatteet

Strategian ja toimeenpanon valmistelussa on tunnistettavissa viisi keskeistä onnistumisen periaatetta, joita noudattamalla on mahdollista saavuttaa tuloksellinen ja vaikuttava toiminnallinen muutos.

1. Johdon sitoutuminen ja muutoksen perustelujen tunnistaminen

Johdon sitoutuminen ja muutoksen perustelujen tunnistaminen tukevat laitostasoisen muutoksen onnistumista. Tärkeää on tunnistaa, mitkä toimintaympäristön tekijät ajavat meitä muutokseen.

2. Yhteisen tulevaisuustarinan hahmottaminen sekä rohkeus uudistaa toimintaa

Yhteinen tulevaisuustarina konkretisoituu vahvana visiona sekä selkeinä tavoitteina muutoksessa.

3. Yhteinen käsitteistö ja kieli

Strategian toimeenpanon valmistelussa jokainen sana on mittakaava, suuri tai pieni ja sen takia yhtenäinen käsitteistö tukee yhteistä johtamista. Tärkeää onkin sopia, mitä peruskäsitteitä käytämme suunnitelmissa, esim. tavoite, toimenpide jne.

4. Kiteyttämisen ja visualisoinnin periaate

Strategiamateriaalin tulee olla helposti hahmotettavissa lähes yhdellä silmäyksellä. Maanmittauslaitoksessa on otettu jo joitakin vuosia sitten käyttöön strategiakarttamalli, jossa on kuvattu tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet.

5. Prosessin ja vastuiden selkeys

Vaikka nämä viisi periaatetta tuntuvatkin helpoilta, vaatii niiden toteuttamien käytännössä paneutumista ja fokusointia oikeisiin asioihin. Toimeenpanon johtamisessa on keskeistä vaiheistaa ja aikatauluttaa tärkeimmät toimenpiteet. Samoin on tunnistettava kullekin toimenpiteelle vastuut ja roolit.

Toimeenpanon konkretisointi toimintayksiköissä

Maanmittauslaitoksen toimeenpanosuunnitelma kuvaa strategiakartan mukaisesti tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet seuraaville vuosille. Suunnitelmassa on tunnistettu lisäksi ne kärkitoimenpiteet, joihin erityisesti tulee panostaa seuraavan kahden vuoden aikana. Strategiatiimi on määritellyt myös tavoitteille ja toimenpiteille vastuut ja roolit.

Nyt alkusyksyn aikana toimintayksiköiden johtotiimit ja keskushallinto ovat lähteneet laatimaan pääsuunnitelman pohjalta omia toimeenpanosuunnitelmiaan. Suunnitelmien avulla hahmotetaan, mihin erityisesti toimintayksiköt ja keskushallinto keskittyvät tästä eteenpäin.

Strategian toimeenpano on hyvässä vauhdissa. Myöhemmin syksyllä tarkennamme vielä sitä, miten strategian toimeenpanoa seurataan ja ohjataan. Tässä työssä määritämme jo aiemmin tehdyn valmistelun pohjalta strategiset tunnusluvut ja mittarit saadaksemme tietoa toiminnan ja talouden tilannekuvasta.

Kirjoittaja toimii johtavana asiantuntijana Maanmittauslaitoksen strategisessa suunnittelussa ja ohjauksessa.

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita. 

Uusimmat blogit