Hyppää pääsisältöön

Opinnäytetyö selvitti, mikä on INSPIRE-tilanne Väylävirastossa

INSPIRE-direktiivi tähtää paikkatietojen yhteentoimivuuteen kansallisesti ja EU-maissa. Paikkatiedon tuottajat julkishallinnon organisaatioissa ovat vastuussa käytännön toimeenpanosta, jota Maanmittauslaitoksella toimiva INSPIRE-sihteeristö tukee. Jenni Silvennoinen selvitti opinnäytetyössään toimeenpanon tilannetta Väylävirastossa: mitä pitää vielä tehdä, jotta velvoitteet saadaan täytettyä?

Hanna Horppila ja Riikka Kivekäs

Väylävirastossa paikkatietoasiantuntijana työskentelevän Jenni Silvennoisen maanmittaustekniikan opinnäytetyö (YAMK) ”Väyläviraston INSPIRE-tietotuotteiden tilanne ja velvoitteiden täyttäminen” valmistui alkuvuodesta 2021. Hän selvitti toimeenpanon tilanteen ja vastuut Väylävirastossa. Lisäksi hän kuvasi teknisen prosessin, jolla INSPIRE-tietotuotteet muodostetaan, ja laati ohjeet helpottamaan tietotuotteiden ylläpitoa. Samalla hän tutustui INSPIRE-lainsäädäntöön ja pohti INSPIRE-aineistojen käyttöä.

- Väyläviraston INSPIRE-vastuuseen kuuluvasta väylätiedon raakadatasta saadaan INSPIRE-tietotuote, kun se prosessoidaan teknisesti yhteismitalliseen muotoon, ja sillä on samat metatiedot kuin muiden maiden vastaavissa tiedoissa. INSPIRE-tietotuotteiden tekeminen on niin spesifiä ja aikaa vievää, että se tarvitsee asiantuntijoita, jotka ymmärtävät paikkatiedon lisäksi sovelluskehitystä, Jenni Silvennoinen kertoo.

Väyläviraston INSPIRE-tietotuoteprosessi
Kuva: Tieto virtaa Väyläviraston lähdejärjestelmistä avoimeksi dataksi.

INSPIRE-tietotuotteet toteutettu ajallaan

INSPIRE-tietotuotteista Väyläviraston vastuulla ovat liikenneverkot, kanavien sulut sekä vesiliikenteen kiellot ja rajoitusalueet. Virasto sai toteutettua ne ajallaan. Väyläviraston avoin data ja INSPIRE-tietotuotteet ovat saatavilla lataus- ja katselupalvelun kautta. Lisäksi ne ovat tarjolla koneluettavassa muodossa avoimien rajapintojen kautta. Ne ovat yhteentoimivia muiden tiedontuottajien aineistojen kanssa ja käytettävissä esimerkiksi Paikkatietoikkunan kautta.

- Väylävirasto tarjoaa tie-, rata- ja vesiväyliin liittyviä väylätietoja avoimena datana eri kanavien kautta. Inspire-tietotuotteet ovat tietojen yksi julkaisumuoto, jonka avulla mahdollistetaan aineistojen helppo yhteiskäyttö ja vertailukelpoisuus maiden välillä, sanoo apulaisjohtaja Riitta Kaasalainen Väylävirastosta.

Jenni Silvennoisen opinnäytetyöstä on hyötyä myös muille INSPIRE-tiedontuottajille, sillä se sisältää paitsi konkreettisen kuvauksen tarvittavista työvaiheista myös yleistä INSPIRE-tietoutta.

INSPIRE helpottaa paikkatietojen saatavuutta

Kattavat, yhteentoimivat ja ajantasaiset paikkatiedot ovat kriittinen menestystekijä digitalisaatiossa. Tärkeä ajuri ja liikkeellepaneva tekijä paikkatietojen yhteentoimivuuden ja saatavuuden edistämisessä on INSPIRE eli eurooppalaisesta paikkatietoinfrastruktuurista vuonna 2007 säädetty direktiivi ja sen myötä kansallinen lainsäädäntö. INSPIRE-velvoitettuja ovat viranomaiset, jotka hallinnoivat tai ylläpitävät direktiivin soveltamisalaan kuuluvia paikkatietoaineistoja. Maanmittauslaitoksessa toimiva INSPIRE-sihteeristö tulee tiedontuottajia velvoitteiden täyttämisessä.

Lue lisää INSPIRE-tuen sivuilta.

Lisätietoa:

INSPIRE-sihteeristö, inspire@maanmittauslaitos.fi
Jenni Silvennoinen, etunimi.sukunimi@vayla.fi

Paikkatieto
Yhteentoimivuus

Uusimmat uutiset ja artikkelit