Osoitehaavi sulkeutuu toistaiseksi – kerätyt tiedot hyötykäyttöön myös jatkossa

Sisäänkäyntien ja kulkupisteiden keräämiseen tarkoitetun Osoitehaavi-verkkopalvelun koekäyttövaihe on nyt päättynyt ja palvelu suljetaan toistaiseksi käyttäjiltä. Vuoden aikana kansalaiset ja kuntien edustajat tallensivat palveluun tuhansittain tietoa sisäänkäynneistä, kulkupisteistä ja opastauluista. Palveluun kertynyttä aineistoa analysoidaan nyt yhdessä osoitetietoa käyttävien viranomaisten kanssa. Samalla arvioidaan, miten joukkoistamista voi jatkossa hyödyntää tiedon keräämisen tukena. 

Osoitehaavi-verkkopalvelu avattiin yleiseen koekäyttöön käyttöön vuoden 2019 lopulla ja tavoitteena oli kerätä kokemuksia palvelun toiminnasta ja palveluun kerätystä tiedosta. Syynä joukkoistamiseen perustuvaan tiedonkeruun kokeiluun oli, että ihmiset ovat oman ympäristönsä parhaita asiantuntijoita eli sisäänkäynti- ja kulkupistetietoja kannattaa kysyä kansalaisilta.

– Sisäänkäyntien osoitteet ja reititystä tarkentavat tiedot olisivat tarpeen monessa toiminnassa eikä näitä tietoja ole kerättynä kattavasti viranomaisten järjestelmiin. Joukkoistaminen on viranomaistoiminnassa uusi lähestymistapa, jota haluttiin rohkeasti kokeilla kulkupiste- ja sisäänkäyntitiedon keräämiseen. Vuoden 2020 aikana palvelua kehitettiin saadun palautteen perusteella eteenpäin, kertoo osoitetietojärjestelmän kehittämisestä vastaava johtava asiantuntija Sakeri Savola

Arvokas tieto on käytössä myös jatkossa

Osoitehaaviin kansalaiset ja kuntien edustajat tuottivat yhteensä noin 6000 sisäänkäyntiä ja kulkupistettä sekä noin 900 kuvaa opastauluista. Palvelun kautta välitettiin myös runsaasti palautetta puuttuvista ja mahdollisesti virheellisistä osoitetiedoista. Savola haluaa kiittää kaikkia tiedonkeruuseen osallistuneita:
– Kertynyt aineisto vaikuttaa ensimmäisten arvioiden perusteella laadukkaalta, eikä esimerkiksi tahallista haitantekoa ole palvelussa havaittu. Palvelun sulkemisesta huolimatta tavoitteena on, että kerätyt tiedot säilytetään. Ne tulevat viranomaisten ja muiden tarkempia osoitetietoja tarvitsevien tahojen käyttöön eli arvokasta tietoa ei ole tarkoitus hukata. 

Sisäänkäynti- ja kulkupistetiedon keruun jatkosuunnitelmista keskustellaan tulevana vuonna osoitetietojärjestelmän strategisessa ohjausryhmässä. Tulevaisuus näyttää, avataanko Osoitehaavi jossain vaiheessa käyttöön varsinaisena Maanmittauslaitoksen tuotannollisena palveluna. Tietoa kehittämisestä löydät verkkosivulta www.maanmittauslaitos.fi/osoitetietojarjestelma

Lisätietoja: Sakeri Savola, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi, puh. +358 50 330 6931

Uusimmat uutiset ja artikkelit