Hyppää pääsisältöön

Osoitetietojärjestelmän kehittäminen etenee 

Maanmittauslaitos edistää osoitetietojen hallintaa ja kehittää uutta valtakunnallista osoitetietojärjestelmää. Osoitetietojärjestelmän kehittämistä ohjaava strateginen ohjausryhmä on päättänyt linjauksista, jotka selkeyttävät osoitetietojärjestelmän roolia ja toimijoiden vastuita.

Tavoitteena on luoda järjestelmä, josta osoitetiedot koostetaan yhteen ja tarjotaan yhteiskunnan käyttöön laadukkaina ja ajantasaisina. Osoitetietojen valtakunnallinen yhtenäisyys, hyvä laatu ja saatavuus ovat tärkeitä niin sisäiselle turvallisuudelle, tehokkaalle logistiikalle kuin tulevaisuudessa myös esimerkiksi automaattiselle liikenteelle. Laadukkaiden osoitetietojen varmistaminen nostettiin keskeiseksi kehittämistoimenpiteeksi myös paikkatietopoliittisessa selonteossa

Osoitetietojärjestelmän kehittämistä ohjaa strateginen ohjausryhmä, joka koostuu eri ministeriöiden, virastojen ja kunta-alan edustajista. Strateginen ohjausryhmä päätti lokakuun kokouksessaan linjauksista, joiden mukaan osoitetietojärjestelmän kehittämistä jatketaan. 

 1. Osoitetietojärjestelmä on osoitetiedon valtakunnallinen master. Järjestelmä on luonteeltaan perusrekisteri, joka kokoaa yhteen voimassa olevat osoitetiedot koko maasta ajantasaisina ja viranomaispäätösten mukaisina. Maanmittauslaitos toimii osoitetietojärjestelmän ylläpitäjänä. Kunnan vastuu osoitetiedon antamisessa ei muutu, vaan osoitetiedot edelleen syntyvät ja muuttuvat kunnan prosesseissa. Kunta tarjoaa uuden tai muuttuneen osoitetiedon Maanmittauslaitoksen ylläpitämään järjestelmään.
   
 2. Osoitetietojärjestelmä sisältää kaikki osoitteet. Järjestelmään koostetaan kaikki kunnissa syntyvät osoitteet. Jos kunta antaa osoitteita rakennusten lisäksi myös esimerkiksi alueille, kuten uimarannoille ja puistoille, nekin tulevat järjestelmään.
   
 3. Kunta vastaa antamiensa osoitteiden laadusta yhdessä määriteltyjen laatuvaatimusten mukaisesti. Laatuvaatimukset ovat yhtenäiset kaikille osoitetiedoille. Laadunhallinnan menetelmät ja välineet suunnitellaan yhteistyössä kuntien ja Maanmittauslaitoksen kesken. Tarkoitus on, että osoitetietojärjestelmä tukee kuntia laadunhallinnassa tarjoamalla erilaisia menetelmiä ja välineitä siihen. 
   
 4. Osoitetietojärjestelmän osoitetiedot ovat avointa tietoa. Osoitetietojen avoin saatavuus edistää luotettavien osoitetietojen käyttöä. Osoitetieto on osoitenimi- ja -numerotasolla kaikkien saatavilla ja käytettävissä maksutta.
   
 5. Julkishallinnon tietojärjestelmät käyttävät osoitetietojärjestelmän osoitetietoja. Yksi keskeisimmistä muutoksista on se, että tulevaisuudessa kunnat eivät enää päivitä osoitetietojaan Väestötietojärjestelmään, vaan myös Väestötietojärjestelmä siirtyy käyttämään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän osoitetietojärjestelmän tietoja. Osoitetietojärjestelmän kautta tieto päivittyy kaikille tahoille, joille osoitetietoa nyt toimitetaan.

– Linjaukset antavat lujan perustan osoitetietojärjestelmän kehittämiselle. Hyvin toimivalla osoitetietojärjestelmällä on kasvava merkitys yhteiskunnassa, kuten paikkatietopoliittisessa selonteossa todetaan, sanoo ylijohtaja Pentti Lähteenoja maa- ja metsätalousministeriöstä. Lähteenoja toimii osoitetietojärjestelmän strategisen ohjausryhmän puheenjohtajana. 

Työ jatkuu 

Ensi vuoden aikana käydään läpi linjausten vaikutuksiaet ja aloitetaan järjestelmän vaatimusten määrittely yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Myös esimerkiksi osoitteita koskevaa termistöä tarkennetaan. Tarpeen on myös selvittää vielä tarkemmin, miten yhteydet Väestötietojärjestelmään ja muihin keskeisiin tietojärjestelmiin toteutetaan. Tarkoituksena on, että osoitetietojärjestelmän tekninen toteutus voi alkaa toden teolla vuoden 2022 alussa.

Nyt tehdyt linjaukset koskevat vain rakennusten ja alueiden osoitteita, ja sisäänkäynti- ja kulkupistetiedon laatu- ja turvallisuusnäkökulmia käsitellään myöhemmin.

­ – Nyt meillä on hyvät lähtökohdat jatkokehittämiselle, mutta järjestelmän varsinainen käyttöönotto vaadittavine lakimuutoksineen voi viedä aikaa. Siihen asti on tärkeää pitää huolta nykyisten osoitetietojen laadusta. Maanmittauslaitos pyrkii jatkossakin tukemaan kuntia osoitetietojen laadun parantamisessa, kertoo projektipäällikkö Sakeri Savola Maanmittauslaitoksesta.

Kunnat ovat keskeisessä roolissa uuden osoitetietojärjestelmän kehittämisessä. Kuntien toimintaympäristöön aiheutuvien muutosten resursointiin on tarkoitus tarjota valtion tukea.

Tutustu tarkemmin osoitetietojärjestelmän kehittämiseen


Lisätietoja:

ylijohtaja Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2485, etunimi.sukunimi@mmm.fi

johtava asiantuntija Sakeri Savola, Maanmittauslaitos, 050 330 6931, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Paikkatieto
Osoitetietojärjestelmä

Uusimmat uutiset ja artikkelit