Hyppää pääsisältöön

Osoitetietojärjestelmän sanasto on julkaistu

Tarve sanastotyölle nousi esiin valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän kehittämistyössä. Sanaston tavoitteena on selkeyttää osoitteisiin liittyvää viestintää ja edistää julkisen hallinnon semanttista yhteentoimivuutta.

Vaaleanpunaisen kivitalon seinä ja osoitekyltti, jossa lukee "Valtakatu".
Kuva:
Julia Hautojärvi

Osoitetietojärjestelmän sanasto sisältää yhteensä 21 osoitetietojärjestelmän kannalta keskeistä käsitettä. Sanasto keskittyy etenkin osoitteen syntyyn, rakenteeseen ja sijaintiin liittyviin käsitteisiin. Sanaston ulkopuolelle jätettiin osoitetietojen käyttöön liittyvät käsitteet.

Sanasto on tarkoitettu työvälineeksi valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän kehittäjille, osoitetietoa tuottaville kunnille sekä osoitetiedon käyttäjille. Siitä on hyötyä kaikille, jotka tarvitsevat osoitteita koskevia termejä ja määritelmiä.

Suositukset termeistä

Sanasto sisältää käsitteet ja niiden määritelmät. Käsitteiden väliset suhteet esitetään sanastossa kaavioina. Sanasto sisältää suositukset käytettävistä suomenkielisistä termeistä sekä niiden ruotsin- ja englanninkieliset vastineet.

Sanaston laatineessa työryhmässä olivat mukana Digi- ja väestötietovirasto, Posti, ympäristöministeriö, Helsingin kaupunki, Maanmittauslaitos ja Sanastokeskus. 

Sanastotyö käynnistyi helmikuussa 2021. Sanaston luonnos oli avoimella palautekierroksella touko–kesäkuussa 2021, ja se viimeisteltiin saadun palautteen perusteella. 

Tutustu sanastoon

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Paula Ahonen-Rainio, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Lisätietoa valtakunnallisesta osoitetietojärjestelmästä: maanmittauslaitos.fi/osoitetietojarjestelma
 

Osoitetietojärjestelmä
Paikkatieto
Paikannus

Uusimmat uutiset ja artikkelit