Osoitetietojen parantaminen edistyy kahdessa hallituksen kärkihankkeessa

Hätäkeskuslaitoksen käyttämissä osoitetiedoissa on 140 000 ristiriitaa, mikä on vain marginaalinen määrä Suomen miljoonista osoitetiedoista. Kansalaisen näkökulmasta on erittäin epätodennäköistä, että osoitevirhe aiheuttaisi avun viivästymisen. Yksittäistapauksessa virhe on kuitenkin vakava asia, ja osoitetietojen parantamista edistetään kahdessa hallituksen kärkihankkeessa.

Harjoittelija Martta Jämsén tarkistaa osoitetietoja Hangossa.
Harjoittelija Martta Jämsén tarkistaa osoitetietoja Hangossa.
Kuva:
Source Creative Oy

Noin puolet ristiriidoista johtuu kirjoitusvirheestä, ja lopuissa kyse on paikkatietoon liittyvästä virheestä. Suurimmassa osassa virheistä kyse on alle 500 metrin heitosta. Noin 50 000 tapauksessa kyse on 500 - 1 000 metrin virheestä. 5 000 tapauksessa virhe on yli viisi kilometriä.

Paikkatietopoliittinen selonteko selkeyttää osoitetietojen ylläpitoa

Tänä vuonna valmistuva paikkatietopoliittinen selonteko -hanke ottaa kantaa osoiteprosessin parantamiseen. Paikkatietojen ylläpitämisen ja jakelun vastuut halutaan selkeämmiksi, jotta turha päällekkäinen työ saadaan poistettua ja samalla myöskin ristiriitojen mahdollisuus pienenee.

Hankkeessa selvitetään paikkatietojen tuottajien, käyttäjien ja jatkojalostajien näkemys siitä, millainen Suomen koko paikkatietoinfrastruktuurin pitäisi olla tulevaisuudessa. Tällöin voidaan linjata, millainen julkisen hallinnon rooli tulisi paikkatietoinfrastruktuurissa olla.

Hankkeen neljä osaselvitystä ovat valmistuneet kesään mennessä, ja nyt kesällä hanke on analysointivaiheessa.

− Paikkatietopoliittisen selonteon osaselvityksen sekä muun kuulemisen pohjalta saadun informaation nojalla kirjoitetaan paraikaa ensimmäistä versiota selvityksestä. Kesän jälkeen aloitetaan selvitysversion käsittely laaja-alaisesti läpinäkyvyyden periaatteella, kertoo hankkeen strategisen ohjausryhmän puheenjohtaja, Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen.

Selvitystyö on edennyt laaditun aikataulusuunnitelman mukaisesti, ja syksyllä hankkeessa alkaa linjausvaihe, jossa selonteon linjaukset tuotetaan poliittista käsittelyä varten.

Paikkatietoalusta-hankkeessa kehitetään valtakunnallista osoitetietojärjestelmää

Paikkatietoalustan Osoitetietojärjestelmä-osahankeen tavoitteena on muodostaa valtakunnallinen osoitetietojärjestelmä, jolla voidaan parantaa niitä yhteiskunnan prosesseja, joissa osoitteella on keskeinen merkitys. Esimerkiksi Hätäkeskusaitos hyötyisi valtakunnallisesta osoitetietojärjestelmästä.

Osoitteet syntyvät ja niitä ylläpidetään kunnan prosesseissa. Kerrostaloissa ja rivitaloissa huoneiston osoitteen lisäksi tärkeä tieto on oikea sisäänkäynti. Myös liikekeskuksissa ja toimistokomplekseissa voi olla kymmeniä sisäänkäyntejä. Tällä hetkellä vain muutama kunta tallentaa tietojärjestelmäänsä sisäänkäyntien osoitetiedot, joten Hätäkeskuslaitoksella ei useinkaan ole tietoa, mikä sisäänkäynneistä olisi paras vaihtoehto.

Hanko edelläkävijä osoitetietojen parantamisessa

Tänä kesänä Hangossa täydennetään kaupungin osoitetietojärjestelmää juurikin sisäänkäyntien osalta. Parannustyö on osa Paikkatietoalustan Osoitetietojärjestelmä-osahanketta.

Maanmittauslaitoksen palkkaama harjoittelija Martta Jämsén kerää kerrostalojen ja taloyhtiöiden sisäänkäyntien osoitteita ja sijainteja sekä kulkupisteitä, joista tontille tai talolle ajetaan. Kulkutiedot ovat oleellinen osa osoitetietojärjestelmän parantamista ja erittäin tärkeä tieto hätäkeskuspalveluille.

− Meille keskisuurille ja pienille kunnille on erittäin hieno asia, että Maanmittauslaitos haluaa ottaa meidät mukaan tähän Osoitetietoprosessiin ja koko hankkeeseen, sillä kokoisillamme kunnilla harvoin on laittaa suuria resursseja näihin asioihin, Hangon kaupungin paikkatietoinsinööri Daniela Hellgren kertoo.

Lisätietoja

Pääjohtaja Arvo Kokkonen, puh. 040 028 0875

Johtava asiantuntija Paula Ahonen-Rainio, puh. 050 592 8487 (paikalla 2.8. alkaen)

Johtava asiantuntija Heli Laaksonen, puh. 040 098 8243 (paikalla 24.7. alkaen)

Viestintäassistentti Jade Lehtinen, puh. 050 320 4555

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit