Osoitteet Maastotietokannan shape- ja mif/mid -formaatteihin

14.9.2018 Korjattu vuosiluvut (2019  ->2018)

Maastotietokannan shape- ja mid/mif -formaatteihin lisätään osoitetiedot 1.10.2018 lähtien. Tämä aiheuttaa muutoksia formaatteihin ja voi vaikuttaa niiden käyttöön. Uudet versiot tuotetaan Avoimien aineistojen tiedostopalveluun vanhojen tiedostojen päälle, joten koko aineisto päivittyy 1.10.2018. GML-formaatti ei muutu, siinä osoitteet ovat jo nykyisin mukana.

Muutoksen jälkeen ajantasaiset maastotietokannan osoitetiedot ovat saatavissa kaikissa kolmessa formaatissa (GML, shape, mid/mif). Aineisto päivittyy joka vuorokausi. Erillinen Tiestö osoitteilla -tuote päivittyy kolme kertaa vuodessa.

Nykyisiä maastotietokannan shape- ja mid/mif-formaattiversioita ja Mamma-sovelluksella muokattua (esitystyyli) maastotietokantaa on saatavissa tilauksesta 30.6.2019 saakka. Aineistoja on mahdollista tilata luovutuskustannuksin osoitteesta: tilaustehtavat(at)maanmittauslaitos.fi.

Tavoitteena on myös, että erillisestä Tiestö osoitteilla -tuotteesta luovuttaisiin vuoden 2019 aikana.

Uusimmat uutiset ja blogit