Hyppää pääsisältöön

Ota osakeluettelon siirto puheeksi yhtiökokouksessa

Suomessa on käynnissä yhteiskunnallisestikin merkittävä digitalisaatiouudistus, kun olemme siirtymässä paperisten osakekirjojen maailmasta sähköiseen rekisteriin. Mistä oikein on kyse?

Ennen 1.1.2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa ylläpito Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Myös vanhat keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat halutessaan siirtyä huoneistotietojärjestelmään. Uudet taloyhtiöt taas kuuluvat huoneistotietojärjestelmään heti perustamisestaan lähtien.

Osakeluettelon siirron jälkeen on osakkeenomistajan vuoro hakea omistuksen rekisteröintiä, jolloin myös paperinen osakekirja tulee toimittaa Maanmittauslaitokselle mitätöitäväksi. Asia koskettaa kaikkia Suomen noin 90 000 asunto-osakeyhtiötä, kuten myös jokaista noin kahta ja puolta miljoonaa osakkeenomistajaa.

Miksi keskustella osakeluettelon siirrosta yhtiökokouksessa?

Päätöksen osakeluettelon siirrosta tekee taloyhtiön hallitus. Osakeluettelon siirtoa ei siis tarvitse tuoda yhtiökokouksen esityslistalle yhtiökokouksen päätöstä edellyttäväksi asiaksi. Kevään yhtiökokouksessa tai varsinaisen kokouksen jälkeen on kuitenkin oiva hetki keskustella huoneistotietojärjestelmään liittyvistä asioista, kun sekä taloyhtiön hallitus, isännöitsijä ja osakkeenomistajat ovat yhtä aikaa läsnä.

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän kannattaa sopia osakeluettelon siirtoon liittyvistä toimenpiteistä ja aikataulusta. Kun osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, on taloyhtiön viipymättä ilmoitettava siitä osakkeenomistajille.

Osakkeenomistajan on haettava omistuksen rekisteröintiä kymmenen vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Jos siis taloyhtiö tekee osakeluettelon siirron esimerkiksi 1.6.2021, voi osakkeenomistaja hakea omistuksensa rekisteröintiä ja paperisen osakekirjansa mitätöintiä vaikka heti tämän jälkeen, ja viimeistään hänen on haettava sitä 1.6.2031. Pakollista omistuksen rekisteröinti on jo aikaisemmin, jos osakehuoneisto vaihtaa omistajaa osakeluettelon siirron jälkeen.

Jos huoneisto on lainan vakuutena, voivat osakkeenomistaja ja pankki sopia, että pankki hoitaa rekisteröinteihin ja osakekirjan mitätöintiin liittyvät toimenpiteet osakkeenomistajan puolesta ja suostumuksella.

Apua huoneistotietojärjestelmästä tiedottamiseen

Olemme Maanmittauslaitoksella koonneet taloyhtiöiden yhtiökokouksia varten materiaalia, jonka avulla taloyhtiö voi perehtyä huoneistotietojärjestelmään ja kertoa siitä osakkeenomistajille. Koko materiaalipaketti löytyy osakehuoneistorekisteri.fi-sivustolta. Kerromme, mitä toimenpiteitä taloyhtiön tulee tehdä ennen siirtoa ja siirron jälkeen ja miten osakeluettelo siirretään.

Mukana materiaalipaketissa on myös huoneiston omistajalle tarkoitettuja esitteitä. Esitteissä kerrotaan muun muassa, mitä huoneiston omistajan on hyvä ottaa huomioon sekä opastetaan sähköisen omistusmerkinnän hakemisessa. Esitteet ovat vapaasti hyödynnettävissä – ne voi viedä taloyhtiön omille kotisivuille tai vaikkapa tulostaa taloyhtiön ilmoitustaululle ja yhtiökokoukseen osakkeenomistajille jaettavaksi.

 

Armi Hantula
Tietopalveluasiantuntija

Kuvassa Maanmittauslaitoksen tietopalveluasiantuntija Armi Hantula.

_______________________________________________________________________________________

Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita. Voit keskustella aiheesta kirjoittamalla blogiin kommentin sivun alareunassa. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

Huoneistot
Osakeluettelon siirto

Kommentit

taas yksi turha kulu kaikille osapuolille, esimerkiksi huoneistoa ostaessa 60€ "omistusoikeuden rekisteröinti" sekä sama 60€ lisää jos ottaa myös autopaikan, oletetaan että se maksaa 1000€ niin lisäkulu 6%. ai että.

In reply to by pyhpah (ei varmistettu)

Kiitos palautteesta,

Huoneistotietojärjestelmän käyttöönoton tarkoituksena on mm. parantaa osakehuoneistoja koskevien tietojen luotettavuutta, saatavuutta ja kattavuutta. Paperisesta osakekirjoista luopuminen mahdollistaa toimialan digitaalisten palveluiden kehittäminen ja tulee helpottamaan monen toimijan työtä.

Huoneistotietojärjestelmän ylläpidosta aiheutuu kuitenkin työtä ja kustannuksia, jotka tulee kattaa. Nämä kustannukset katetaan rekisteröinnistä ja tietopalvelusta perittävillä maksuilla.

Omistuksen rekisteröinnistä peritään maksu, joka on tällä hetkellä 60 €. Maksuista säädetään Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella aina vuodeksi kerrallaan. Maksuja määrätessä huomioidaan rekisteröinnistä Maanmittauslaitokselle aiheutuvat kustannukset valtion maksuperustelain mukaisesti. Näitä ovat rekisteröintiin käytettävän työajan lisäksi mm. järjestelmän ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Omistuksen rekisteröintiin voi liittyä tapauksesta riippuen osakekirjan mitätöinti, sekä joskus vaativiakin saannon selvityksiä.

Suurimmalle osalle osakkaista taloyhtiön osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään ei aiheuta välittömästi työtä tai kustannuksia. Omistuksen rekisteröinti on tehtävä 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta. Ainoastaan silloin, jos osakehuoneisto vaihtaa omistajaa osakeluettelon siirron jälkeen, omistuksen rekisteröinti on pakollista jo aikaisemmin.

Omistuksen rekisteröinnin jälkeen osakkaalta poistuu huoli osakekirjan säilyttämisestä tai katoamisesta. Myös taloyhtiön työ helpottuu, kun saantojen selvittäminen ja osakeluettelon ylläpito siirtyy Maanmittauslaitoksen vastuulle.

Ystävällisin terveisin,
Liisa Kallela
Johtava asiantuntija, Maanmittauslaitos

Tullaanko materiaalipaketti kääntämään myös englanniksi? Nyt se näyttää löytyvän suomeksi ja ruotsiksi.

In reply to by Minna Kääriäinen (ei varmistettu)

Kiitos palautteesta.

Harkitsemme materiaalipaketin esitteiden kääntämistä englanniksi. Huoneistotietojärjestelmästä löytyy englanninkielistä sisältöä Maanmittauslaitoksen internet-sivuilta. Maanmittauslaitoksen asiointiapuri ohjaa, miten osakkeenomistaja rekisteröi omistuksensa huoneistotietojärjestelmään eri tilanteissa.

Ystävällisin terveisin
Armi Hantula
Tietopalveluasiantuntija, Maanmittauslaitos

Kaksi esitettä on nyt julkaistu myös englanniksi: ”For apartment owners” ja ”For apartment owners when the housing company’s list of shares has been transferred to the Residential and Commercial Property Information System”. Materiaalipaketin suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset esitteet ovat saatavilla osakehuoneistorekisteri.fi -sivulla: https://osakehuoneistorekisteri.fi/esitteet-logot-kuvat

Uusimmat blogit