Hyppää pääsisältöön

Oulaisten Piipsjärven tilusjärjestely päätökseen

Piipsjärven kylällä käynnissä ollut tilusjärjestely on saatu päätökseen. Hankkeessa keskityttiin pääasiassa hajanaisten peltotilusten yhdistämiseen.

Traktori pellolla.
Kuva:
Julia Hautojärvi

Oulaisten Piipsjärven tilusjärjestely saatiin päätökseen 8.12.2021, kun Honkamajalla pidetty hankkeen viimeinen toimituskokous päättyi.  Toimituskokouksessa ositeltiin maanomistajille tulevat kustannukset. Paikalla oli kahdeksan maanomistajaa.

– Piipsjärven tilusjärjestely käynnistyi vuonna 2018, kun 14 maanviljelijää haki tilusjärjestelyä. Tilusjärjestelyä edelsi laaja tarveselvitys, jossa maanomistajien tuntoja ja tilusjärjestelymahdollisuuksia selvitettiin. Lopulta hankkeeseen tuli mukaan 523 hehtaaria maita, joista 430 hehtaaria oli peltoa, Maanmittauslaitoksen toimitusinsinööri Hannu Oja kertoo.

Hankkeessa järjesteltiin peltolohkoja niin, että peltolohkojen keskimääräinen koko kasvoi 2,6 hehtaarista 5,7 hehtaariin. Yhteensä 166 hehtaaria peltoa ja 41 hehtaaria metsää vaihtoi omistajaa. Hankkeessa tehtiin myös Myllyojan perkaus ja 84 hehtaaria salaojitusta.

Tilusten järjestelyille on edelleen tarvetta ja kiinnostusta

Kuvassa peltolohkoaineiston perusteella arvioidut tilusjärjestelymahdollisuudet.
Kuvassa peltolohkoaineiston perusteella arvioidut tilusjärjestelymahdollisuudet. Mitä tummempi väri, sitä paremmat edellytykset tilusten järjestelyyn.

Maanmittauslaitos on selvittänyt peltolohkoaineiston perusteella peltojen kiinteistörakennetta koko Suomessa. Selvityksen perusteella voidaan havaita, että Pohjois-Pohjanmaan alueella on lukuisia kohteita, joissa tiluksia järjestelemällä voitaisiin olennaisesti alentaa viljelyyn liittyviä kustannuksia. Oheisessa karttaotteessa on korostettu selvityksen perusteella esille nousseet potentiaaliset alueet, joilla tilusten järjestelystä voitaisiin saada huomattavia hyötyjä maatalouden viljelykustannusten säästöinä.

Pohjois-Pohjanmaan alueen viljelijöiltä on tullut useita yhteydenottoja tilusjärjestelytarpeen selvittämiseksi. Viime vuoden lopulla käynnistyivät selvitykset Oulaisten Matkanivan ja Nivalan Haapaperä-Veelannin alueilla. 

– Koronatilanteen takia siirtyneitä viljelijöille suunnattuja tiedotustilaisuuksia on tarkoitus jatkaa tänä vuonna. Tilaisuuksien pääpaino on vuonna 2022 Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa, tilusjärjestelypäällikkö Visa Korhonen sanoo.

Mikä tilusjärjestely on?

Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jolla korjataan ajan kuluessa pirstoutunutta kiinteistörakennetta vastaamaan nykyajan tarpeita. Tilusjärjestelyn tekemisen edellytyksenä on, että sen hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset ja että sillä saadaan olennainen parannus tilusten sijoitukseen. Järjestely voidaan toteuttaa, jos sille on maanomistajien vahva kannatus.

Lisätietoja:

Toimitusinsinööri Hannu Oja +358 40 067 7159

Tilusjärjestelypäällikkö Visa Korhonen +358 40 069 4373                                                                                 

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Maanomistaja Erkki Hietaharju 0400244064, hietaharju.erkki@gmail.com
 

Mediatiedote
Tilusjärjestely
Kiinteistöt

Uusimmat uutiset ja artikkelit