Oululaiset mukaan kaupunkisuunnitteluun virtuaalimallin avulla

Vipuvoimaa EU:lta

3D-virtuaalikaupunkimallia hyödynnettiin Oulussa Vanhan Hiukkavaaran asuntoaluetta suunniteltaessa ja keskustan alueen Oulu2040-keskustavision muutoksia havainnollistettaessa. Kaupunkilaiset pääsivät kokeilemaan uutta keskustaa virtuaalilaseilla keskellä Rotuaaria sekä kolmessa muussa kohteessa.

Enää ei tarvitse ostaa sikaa säkissä

Virtuaalitodellisuus mahdollistaa kaavailtujen kaupunkiympäristön muutosten kokeilun ennen kuin kaivinkoneet käynnistetään. Asukkaiden ja päättäjien on mahdollista arvioida aiempaa tarkemmin kaupunkitilaan kaavailtujen muutostöiden vaikutusta alueen tunnelmaan ja viihtyisyyteen.

– VR-sovelluksen avulla kaupunkilaiset pystyivät tarkastelemaan kunkin kohteen eri versioita sekä äänestämään mieluisinta vaihtoehtoa. Samalla opittiin, kuinka eri visualisointitavat vaikuttivat eri vaihtoehtojen suosioon. 2D-kuvassa hyvältä näyttänyt suunnitelma saattoikin vaikuttaa ahtaalta virtuaalitodellisuudessa, kertoo tutkijatohtori Matti Pouke Oulun yliopistolta.

Virtuaalikokeilut olivat osa AKAI-hanketta (Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana). Oulun yliopiston, Maanmittauslaitoksen ja Aalto-yliopiston yhteishankkeessa on demonstroitu erilaisia aineistolähteitä ja menetelmiä 3D-kaupunkimallien luomiseksi ja jakamiseksi avoimissa kanavissa suunnittelijoiden, päättäjien ja kuntalaisten käyttöön.

Oulun keskustan lisäksi hankkeessa on osallistettu kaupunkilaisia Vanhan Hiukkavaaran asuinalueen suunnitteluun. Vanhasta Hiukkavaarasta tehtiin ohjelmistoyritys Playsign Oy:n kanssa kaupunkisuunnittelupeli, jonka avulla kerättiin asukkaiden ideoita. Oulun kaupunki toteutti sovellukseen neljä erilaista kaavarunkomallia, joita kuntalaiset ovat päässeet kommentoimaan. Kaavoitustyö jatkuu kevään 2018 aikana jatkosuunnitteluun valittavan mallin pohjalta.

Näkymä virtuaalisesta Oulusta. Kuva: Matti Pouke, Oulun yliopisto

Pistepilvet 3D-mallin pohjana

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus testasi liikkuvan kartoituksen menetelmiä AKAI-hankkeessa. Koealueena käytettiin Oulun keskustaa. Aluetta mitattiin kolmella eri mobiililaserkeilausjärjestelmällä. Aineisto muodostaa kaupungista kolmiulotteisen pistepilviaikasarjan, jota voidaan hyödyntää sekä mallinnukseen että kaupunkiympäristön muutostulkintaan.

Mobiililaserkeilaus taltioi urbaanin katuympäristön ennennäkemättömän tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa huomattavasti yksityiskohtaisempien kaupunkimallien tuotannon.

– AKAI-hankkeessa testasimme ja kehitimme menetelmiä 3D-mallien automaattiseen luomiseen ja teksturointiin erilaisista paikkatietoaineistoista, esimerkiksi Maanmittauslaitoksen avoimista aineistoista sekä hyvin yksityiskohtaisista liikkuvan kartoituksen aineistoista, kertoo Paikkatietokeskuksen tutkimusprofessori Harri Kaartinen.

Saatavilla helposti verkossa

Pistepilvet myös yhdistyvät aiempaa sujuvammin muihin paikkatietoaineistoihin. AKAI-hankkeessa Aalto-yliopisto keskittyi erityisesti moniaineistoisiin, verkkoselaimella katseltavissa oleviin kaupunkimalleihin. Verkossa helposti nähtävillä olevat 3D-maailmat tukevat osallistuvaa kaupunkisuunnittelua ja erilaisten kaupunkimalleja hyödyntävien sovellusten kehitystä.

Selaimella toimivien 3D-alustojen avulla kaupunkimalleja ja niihin liittyvää aineistoa voidaan aiempaa helpommin jakaa asiantuntijoille, kuntalaisille ja päättäjille suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Aalto on testannut avoimen lähdekoodin Cesium-ympäristöä, sekä suomalaisia PointScene- ja Mapgets-ympäristöjä.

Kannustin yrityksille luoda uudenlaisia sovelluksia

AKAI-hankkeessa tehty työ tukee myös 3D-alustakehitystä ja palveluja toimittavien yritysten liiketoiminnan kehitystä.

Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen luo mahdollisuuksia kehittää sovelluksia, joissa voidaan esittää kohde katsojille mahdollisimman aidon tuntuisena, mikä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi erilaisten kulttuuripalveluiden kehittämiselle.

Helmikuun lopussa päättyneen AKAI-hankkeen tavoitteena oli edistää kehitystä, jonka tuloksena entistä useampi kaupunki avaa paikkatietojaan myös sovelluskehittäjien käyttöön.

Lisätietoja

Tutkimusprofessori Harri Kaartinen, 040 192 0836, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus luo laserkeilausmenetelmillä pistepilvimateriaalia ja kehittää menetelmiä 3D-kaupunkimallien luomiseksi Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa AKAI-hankkeessa.

AKAI-hanke on osa laajempaa 6Aika-Strategiaa, jonka päämäärä on kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita sekä luoda Suomeen uudenlaista osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Uusimmat uutiset ja blogit