Paikkatieto on yllättävän haavoittuvaista

Yritysten ja virastojen edustajia kokoontui Pasilaan kuulemaan paikkatiedosta ja kyberturvallisuudesta INSURE-projektin ”Cybersecurity in Localization” -seminaariin torstaina 25. tammikuuta.

– Seminaari herättelee varautumaan paikannuksen ja paikkatiedon haavoittuvuuteen uusimmalla tutkimuksella ja esittelee tähänastisia edistysaskeleita, toteaa osastonjohtaja, professori Heidi Kuusniemi, joka on INSURE-projektin vetäjä.

Keinoja häirintäyrityksiä vastaan

INSURE-projektissa kehitetään paikannuksen ja navigointisovellusten tietoturvaa. Tietoturva on jäänyt taka-alalle teknologian kehittyessä. Projektissa tuotetaan esimerkiksi keinoja estää satelliittipaikannusta käyttävään vastaanottimeen kohdistuvat häirintä- ja harhautusyritykset. Projektin yhteistyöyritykset ja -virastot ovat ensimmäisiä, jotka pääsevät hyödyntämään projektin saavutuksia.

Paikkatieto on olennainen osa monessa yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeässä asiassa. Sähköverkko, lentoliikenne ja hätäkeskus tarvitsevat kaikki paikannusteknologiaa toimiakseen.

Paikkatieto voi paljastaa arkaluonteisia asioita

INSURE-projektissa edistetään muun muassa yksityisten ihmisten älylaitteiden tuottaman paikkatiedon tietoturvaa. Viime vuosina paikkatietoa on hyödynnetty yhä enemmän markkinoinnin kohdentamisessa, mutta sen on oltava tarkkaa ja turvallista.

– Laitteet ja sovellukset keräävät ja jakavat paikkatietoa, mikä voi aiheuttaa riskejä yksityisyyden suojalle. Kuluttajat eivät aina tiedä, mitä tietoja heistä kerätään, ja mihin niitä käytetään. Joissakin tapauksissa tietojen antaminen saatetaan jopa asettaa palvelun käyttöehdoksi, toteaa viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari Helsingin yliopistosta.

Korpisaari, joka on oikeudellisen osaprojektin johtaja INSURE-projektissa, puhui seminaarissa paikkatiedoista ja henkilötietojen suojasta. Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän paikkatiedon keräämisen tapoja, jotka kunnioittavat ihmisten yksityisyydensuojaa.

– Paikkatiedosta tulee henkilötieto, kun se voidaan yhdistää tiettyyn ihmiseen. Henkilötiedoiksi katsottavien paikkatietojen käsittelylle on oltava asianomaisen henkilön suostumus tai muu lain mukainen peruste, kertoo Korpisaari.

Toukokuun 25. päivänä 2018 sovellettavaksi tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan suostumus on annettava selkeästi, eikä sitä voi antaa vaikenemalla tai sovelluksessa valmiiksi rastitetulla ruudulla.

Projektista lainsäädäntöön

Projektin tuloksiin perustuen voidaan tuottaa suosituksia yksityisyydensuojan takaavasta lainsäädännöstä, kun kyse on paikkatietoon perustuvan tiedon käytöstä.

INSURE-projekti on Paikkatietokeskuksen, Helsingin yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisprojekti, jota rahoittaa Suomen Akatemia.

Lisätietoja

Osastonjohtaja, professori Heidi Kuusniemi, 040 6532228, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit