Paikkatietoalustan palveluissa päivityksiä

Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristössä (beta.paikkatietoalusta.fi) paikkatiedon tuottajat ja hyödyntäjät voivat testata Paikkatietoalustalle rakennettuja palveluita. Tutustu päivitettyihin palveluihin.

Kuvakaappaus beta.paikkatietoalusta.fi-sivuston etusivulta.

Paikkatietoalustan palvelujen avulla on mahdollista parantaa tietojen laatua, yhteentoimivuutta ja hyödynnettävyyttä. Osa palveluista on tarkoitettu ammattikäyttöön, toisia taas voi hyödyntää kuka tahansa paikkatiedosta kiinnostunut. Osaa palveluista voi käyttää myös ruotsiksi.

Uutta palveluissa

Laatuvahdin ja Tallennuspalvelun käyttöliittymää on parannettu laatutarkastuksen yhteenvedon ja raporttinäkymän suodatusten osalta. Palvelu tukee paikkatiedon tuottajia tiedon laadun ja kansallisen yhteentoimivuuden parantamisessa.

Maastotietojen tilastotyökalu Suomigrammin diagramminäkymään on lisätty keskiarvo ja mediaani. Rakennusten, autoteiden ja muiden tieviivojen osalta voi nyt vertailla myös eri kohdeluokkien suhteita. Lisäksi pelloille ja avoimelle metsämaalle on lisätty tieto pinta-alan keskiarvosta ja mediaanista.

Taulukkomuotoista dataa erilaisiin aluejakoihin yhdistävän Tiedonyhdistämispalvelun käytöstä on tehty helpompaa. Avainsarakkeena voi käyttää nyt myös alueiden nimiä, kun aiemmin se onnistui vain koodiarvoilla. Lisäksi automaattista avainsarakkeen ja otsikkorivin tunnistusta on parannettu.

Eri organisaatioiden tuottamien paikkatietoaineistojen ja -palvelujen hakemiseen tarkoitettu Paikkatietohaku on julkaistu avoimena beta-rajapintapalveluna.

Osoitehaavia voi käyttää myös ruotsiksi

Osoitehaavi on verkkopalvelu, jolla kerätään tietoa sisäänkäyntien ja kulkupisteiden sijainnista ja ominaisuuksista. Palvelun käyttöliittymä ja käyttöohjeet on julkaistu nyt myös ruotsiksi. Lisäksi käyttöliittymään on tehty pieniä parannuksia, esimerkiksi sisäänkäynnin tunnuksen tallentamista on uudistettu täsmällisemmäksi.

Osoitehaavi on tällä hetkellä beta-vaiheessa, jonka aikana palvelusta ja joukkoistetusta tiedonkeruusta kerätään kokemuksia. 

Osoitetietojärjestelmän kehittäminen

Osoitetiedon koostamista uuteen osoitetietojärjestelmään on kehitetty ja testattu kuntien kanssa, ja osoitetietojen tuonti onnistuu nyt kolmen erilaisen kuntajärjestelmän osalta. Käyttöönottoa voidaan edistää myös uusien kuntien kanssa.

Kehitteillä olevan osoitetietojärjestelmän tiedot ovat saatavilla avoimen OGC API Features  -rajapintapalvelun kautta. Beta-versiona julkaistusta kyselypalvelusta löytyvät nyt myös Tampereen kaupungin alueiden osoitteet. Samalla palvelun käyttöehtoja on päivitetty. Jatkossa rajapinnan käyttö on sallittua vain testaus-, koekäyttö- ja koulutustarkoituksessa.

Inspire-rajapintapalvelut rakennuksista ja osoitteista

Paikkatietoalustan kyselypalveluissa on julkaistu kaksi uutta rajapintapalvelua, jotka tuovat tietoja saataville INSPIRE-direktiivin mukaisessa, tietosisällöltään ja rakenteeltaan yhteiseurooppalaisessa muodossa.

INSPIRE Rakennukset OGC API Features -rajapintapalvelun kautta voit hakea Kansallisen maastotietokannan rakennukset ja rakennelmat -teeman kohteita ja INSPIRE Osoitteet OGC API Features -rajapintapalvelun kautta kehitteillä olevan uuden osoitetietojärjestelmän osoitetietoja. Molemmat palvelut on julkaistu beta-statuksella.

Tutustu ja testaa

  • Tutustu Paikkatietoalustan palveluihin osoitteessa beta.paikkatietoalusta.fi/palvelut
  • Katso uudet käyttöohjetvideot Suomigrammista ja Tiedonyhdistämispalvelusta
  • Hae käyttöoikeutta Laatuvahdin ja Tallennuspalvelun käyttöön verkkolomakkeella.
  • Kysyttävää palveluiden käytöstä tai käyttöönotosta? Ota yhteyttä: tuki@paikkatietoalusta.fi
  • Haluatko antaa palautetta? Käytä beta.paikkatietoalusta.fi-sivuston alareunasta löytyvää palautelomaketta tai ole yhteydessä sähköpostitse: info@paikkatietoalusta.fi 

Uusimmat uutiset ja blogit