Paikkatietoalustan webinaari 9.6: Kohti KMTK:ta – laatu- ja turvallisuuskatselmointi kunnille

Kansallisen maastotietokannan (KMTK) hajautettu tiedontuotanto alkaa tämän vuoden aikana kuntien ja Maanmittauslaitoksen yhteistyönä. Kehitämme yhdessä pilottikuntien kanssa laatu- ja turvallisuuskatselmointimallia, jonka sisältöön voit nyt vaikuttaa. Tule kuulemaan lisää webinaariin tiistaina 9.6.

Aika: tiistai 9.6. klo 10.30–11.00
Paikka: Skype

Katso webinaarin tallenne.

Mikä laatu- ja turvallisuuskatselmointi?

Hajautettuun tiedontuotantoon siirtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen sekä kunnan ja Maanmittauslaitoksen väliseen sopimukseen. 

Ennen kuin kunta ryhtyy KMTK-tiedontuottajaksi, yhteisen laatu- ja turvallisuuskatselmoinnin avulla varmistetaan, että tiedontuottajan aineisto täyttää laadun osalta minimivaatimukset. Samalla varmistetaan, että tiedontuottajan prosessit mahdollistavat vaaditun laatutason ylläpitämisen ja että tietoturvallisuuden riittävästä tasosta on huolehdittu. 
 
Katselmointi tehdään tiiviissä yhteistyössä kunnan kanssa. Lopputuloksena katselmoinnista syntyy arvio siitä, onko kunta valmis tiedontuottajaksi sellaisenaan vai vaatiiko hajautettuun tuotantoon siirtyminen toimenpiteitä. 

Nyt on aika vaikuttaa – tervetuloa webinaariin! 

Laatu- ja turvallisuuskatselmoinnin sisällöstä on olemassa alustava luonnos ja kutsumme nyt kuntia mukaan kehittämään katselmointimallia ja siihen liittyviä arviointikohteita sekä kriteereitä. Näin katselmointi saadaan palvelemaan kuntia parhaalla mahdollisella tavalla.

Webinaarissa tutustutaan katselmointimallin luonnokseen ja keskustellaan etenemistavoista. Kuulet, miten pääset mukaan kehittämistyöhön ja varmistamaan, että erilaisten kuntien tarpeet otetaan huomioon. Webinaarin vetää Jaakko Uusitalo, Maanmittauslaitos.

Webinaarin tallenne julkaistaan Paikkatietoalustan YouTube-kanavalla. Lisätietoa Paikkatietoalustan webinaareista: maanmittauslaitos.fi/koulutukset

Lisätietoa katselmoinnista: Jaakko Uusitalo, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi.


 

Uusimmat uutiset ja blogit