Hyppää pääsisältöön

Paikkatietoinnovaatiohubi on ehdokas eurooppalaiseksi digitaaliseksi innovaatiohubiksi

Maanmittauslaitoksen paikkatietoinnovaatiohubi on yksi Suomen ehdokkaista EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan. Parhaimmillaan hubit voisivat aloittaa toimintansa jo vuoden 2021 aikana.

Piirretty kuva, jossa näky merialuekäytön eri puolia, kuten virkistystoimintaa, rahtilaivoja ja tuulivoimaloita.

Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit (EDIH) ovat osa EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Ne toimivat digi-investointeja sekä yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatiota vauhdittavina palvelukeskuksina. Nyt kahdeksasta valitusta hubiehdokkaasta odotetaan 4 saavan rahoituksen. Hubiehdokkaat julisti työ- ja elinkeinoministeriö 1.3.2021.
 
Paikkatietoinnovaatiohubin tavoitteena on muodostaa maailman johtava osaamiskeskus paikkatietojen käyttämisen lisäämiseksi eri sektoreilla. Erityisesti kohteena ovat rakennettu ympäristö, biotalous, liikenne ja terveys. Paikkatietoälykkyyttä tarvitaan tekoälysovellusten, suurteho- ja pilviratkaisujen sekä kyberturvallisuuden aloilla. Tarkka paikannus on yksi keskeinen sovellutusalue, joka sisältää suuria mahdollisuuksia.  

Hubin tavoitteena on lisätä paikkatietoinnovaatioiden syntymistä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä sekä julkisella sektorilla. API- ja datatalous auttavat siirtymään kohti kiertotaloutta. Osaamiskeskuksen tavoitteena on tarjota työkaluja ja tukea yrityksille innovaatioiden syntymiseksi.

Hubin partneriksi pääsee edelleen

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus muodostaa ytimen hubin toiminalle tarjoamalla huippututkimuksen ja osaamisen yritysten ja julkisen sektorin käyttöön. Hubin toiminnan vaikuttavuus tulee perustumaan vahvaan partneriyhteistyöhön ja verkostoon.  Neuvotteluja lisäpartnereista ja verkoston jäsenistä on käynnissä. Tavoitteena on myös muodostaa julkisen sektorin verkosto. 

Hubin partnereina ovat nyt jo mukana seuraavat yrityspartnerit: Halaus Company Oy, Sand Hill Services Oy, Spatineo Oy, Gispo Oy, IndustryHack Oy, Arbonaut Oy, Metsäteho Oy, CGI Suomi Oy, Sitowise Oy, ESRI Finland Oy, Mtech Digital Solution Oy, Aurora Snowbox Oy. Lisäksi alueellisina partnereina toimivat Varsinais-Suomen Liitto (Lounaispaikka) ja Tampereen kaupunkiseutu kuntayhtymä. Yliopistopartnereina toimivat Aalto, Aalto/MeMo ja Helsingin yliopisto. Verkostossa mukana ovat GeoForum ry, Kira-Innohub ry, Forum Virium Helsinki Oy, Telia Finland Oyj. 

Lisätietoja

Ylijohtaja Jarkko Koskinen, 050 337 2902, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi
Yli-insinööri Antti Jakobsson, 050 5994123, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Tutkimus
Palvelut

Uusimmat uutiset ja artikkelit