Hyppää pääsisältöön

Paikkatietojen kuntafoorumin toiminta eteni isoin harppauksin

Paikkatietojen kuntafoorumi PAKU on yli 200 henkilön verkosto. PAKU:ssa kunnat ja valtionhallinto vaihtavat tietoa julkishallinnon paikkatietotoimintaa koskettavasta kehitystyöstä ja voivat antaa palautetta kehitystyöhön. Toiminta laajentui viime vuonna, kun mukaan toimintaan liittyi useita valtionhallinnon organisaatioita. Myös uusia kuntaedustajia tuli mukaan verkoston jäseniksi kymmenittäin.

Nuolen muotoinen kuvio, joka koostuu ihmisistä

Verkostolle järjestettiin vuoden 2021 aikana useita verkkotilaisuuksia, joissa keskusteltiin ajankohtaisista teemoista. 
– Pandemia ei vaikuttanut verkoston työhön, sillä tilaisuuksia on järjestetty alusta asti käytännössä pääasiassa verkkotapaamisina, kertoo PAKU:n käytännön järjestelyjä pyörittävä, kuntayhteistyön johtava asiantuntija Jaakko Uusitalo Maanmittauslaitokselta. 

Koordinointiryhmä laajeni

Paikkatietojen kuntafoorumin toimintaa ohjaa koordinointiryhmä, jonka puheenjohtajana ahkeroi viime vuoden ajan Helsingin kaupunkimittauspalveluiden kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikkö Timo Tolkki. Hänelle isoin positiivinen muutos oli koordinointiryhmän laajeneminen. 

Koordinointiryhmään kuuluu nyt kymmenen kunnan edustajan, Kuntaliiton ja Maanmittauslaitoksen edustajien lisäksi edustajat DVV:sta, Verohallinnosta, SYKE:sta, Väylävirastosta, Maakuntien tilakeskuksesta ja Tilastokeskuksesta. 

– Toiveena on ollut, että valtion virastot keskustelevat keskenään kuntien paikkatietoihin liittyvistä käytännön kehitystarpeista. Tämä toive on tullut 2021 aikana näkyväksi koordinointiryhmässä mukana oleville henkilöille. Koordinointiryhmän kesken asiaa voidaan heti käsitellä rakentavasti ja positiivisen kriittisesti, Tolkki toteaa. 

Yhteisen keskustelun äärellä

PAKU edistää valtionhallinnon ja kuntien yhteistä ymmärrystä. Kun asioita pureskellaan yhdessä, oma näkökulma voi avautua.
– Olen saanut ryhmässä uutta tietoa sidosryhmillämme meneillään olevista kehityshankkeista ja kohdatuista haasteista, jotka ovat johtaneet mielenkiintoisiin ja hyödyllisiin keskusteluihin. Ryhmässä on positiivinen henki, Jari Ylä-Kero Digitalisaatio- ja väestötietovirastosta sanoo. 

Samoilla linjoilla on tiestötietojen asiantuntija Jani Lehenberg Väylävirastosta:
– PAKU-yhteistyössä parasta on ollut kuulla ja keskustella eri näkökulmista muutoksiin liittyvissä kysymyksissä. Keskusteluissa olemme tunnistaneet laajemmin asioiden välisiä riippuvuuksia. 

Maakuntien tilakeskuksen Kuntien tilatieto-hankkeen projektipäällikkö Marko Suomelalle yhteistyö on tarkentanut kuvaa paikkatiedon tietosisällöstä, merkityksestä ja haasteista.
– On ollut ilahduttavaa havaita, että mukana olevien kuntien ja valtiohallinnon edustajien tavoitteina on tehostaa ja parantaa tietosisältöjen yhtenäisyyttä ja tiedon laatua yhteistyössä. Tiedolla johtamisen tavoite on kaikille toimijoille yhteinen asia, Suomela pohtii. 

– On ollut mielenkiintoista päästä kuulemaan foorumilla, kuinka yllättävän moniulotteisia paikkatietoasiat kokonaisuudessaan ovat, summaa Verohallinnon ylitarkastaja Kari Pilhjerta.

Uutta syntyy, vanhaa kehitetään

Tänäkin vuonna dialogia ja tiedonvaihtoa tarvitaan, sillä meneillään on monia rinnakkaisia, kuntien toimintaan vaikuttavia kehittämishankkeita.
– Alkaneelta vuodelta odotan yhteistyön jatkumista tiiviinä, entistä enemmän hyviä keskusteluita ja myös kuntien hankkeiden ja kuntien esiin nostamien kysymysten käsittelyä, toivoo rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) hankepäällikkö Päivi Malmi Suomen ympäristökeskuksesta. 

Paikkatietojen kuntafoorumi jatkaa toiminnan kehittämistä ja varmistaa, että keskusteluyhteys kuntien ja valtionhallinnon välillä vahvistuu. Foorumin jäsenten vuositapaaminen järjestetään 15.3. ja verkkotilaisuuksien sarja käynnistyy.

Lisätietoja PAKU:n toiminnasta

Kunnan paikkatietoasiantuntija, liity jäseneksi! Liittymislomake.
 

Paikkatieto

Uusimmat uutiset ja artikkelit