Paikkatietokeskukselle ensimmäinen tenure track -professori

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen ensimmäinen tenure track -professori on aloittanut tutkimuslaitoksella. Tuore apulaisprofessori Nicola Linty työskentelee Navigoinnin ja paikannuksen osaston satelliittipaikannustutkimuksen parissa.

tenure track -professori Nicola Linty

Yliopistomaailmasta tuttu tenure track -niminen professorin vakinaistamispolku on vähitellen otettu käyttöön myös tutkimuslaitoksissa. Tutkijan vakinaistamiseen pyrkivä polku kestää muutamia vuosia ja tarjoaa aloitteleville tutkijoille systemaattista tukea sekä ohjausta. Paikkatietokeskus on ottanut kyseisen ohjelman käyttöön viime keväänä, ja sen myötä lupaava tohtori Nicola Linty on aloittanut Navigoinnin ja paikannuksen osaston apulaisprofessorina.

–  Tenure track on nykyisin melko tyypillinen professuurien virantäytön tapa sekä yliopistoissa että tutkimuslaitoksissa. Navigoinnin ja paikannuksen osaston kohdalla tarve uudelle vakinaistettavalle tutkijalle nousi ennen kaikkea käytännön tilanteesta, kun osastolle aukesi senioritason tutkijapaikkoja, kertoo Navigoinnin ja paikannuksen osaston johtaja Sanna Kaasalainen.

Kaasalainen toteaa professuurien olevan hyvin haluttuja paikkoja tutkijoiden keskuudessa. Haettavalle professorille oli korkeat vaatimukset, sillä virkoihin halutaan alan huippuosaajia; näin myös laitoksen tutkimustoiminnan laatu pysyy korkeana. Tutkijan on siis pystyttävä aidosti edistämään tutkimusalaansa.

–  Seula tutkijan vakinaistamispolulle on tiukka, ja vaatimukset ovat kovat myös polun aikana. Haluamme antaa professorikandidaateille mahdollisuuden polkuun, jonka ehtoja noudattamalla he voivat saavuttaa tutkimusprofessorin aseman Paikkatietokeskuksessa. Tällä systeemillä voimme testata uusia kykyjä haluamillamme painopistealueilla, Paikkatietokeskuksen ylijohtaja Jarkko Koskinen kuvailee.

Tavoitteista tuloksiin

Käytännössä vakinaistamispolku sitoo sopimuksen molempia osapuolia: sekä tutkimuslaitosta että tuoretta tutkijaa. Työsuhteen alkupuolella osapuolet määrittelevät nipun yhteisiä päämääriä ja niitä tukevia osatavoitteita. Suunnitelma tehdään täysin tilannekohtaisesti, mutta yleensä tavoitteet koskevat rahoituksenhakua, opiskelijoiden ohjaamista ja tieteellisiä julkaisuja. Tutkimusmaailmassa julkaistujen tekstien määrällä tavataan mitata tutkijan työn edistymistä.

–  Palautekeskusteluja käydään säännöllisesti, mutta kolmen vuoden välein tehdään systemaattisempi väliarviointi, jossa tarkastetaan laajemmin tutkijan edistymistä. Tilaisuus on kuitenkin ennen kaikkea kaksisuuntainen keskustelu, Kaasalainen selventää.

Tuore apulaisprofessori Nicola Linty kertoo tenure track -prosessin pyörähtäneen käyntiin sopivan rauhallisesti. Keväällä aloittanut tutkija on alkanut osastonjohtajan tukemana hahmotella työnsä päämääriä. Tärkeimmät tavoitteet koskevat Lintyn tutkimusta.

Tutkimusta ja opetusta

Linty kertoo tutkimuksensa keskittyvän satelliittipaikannukseen ja erityisesti Galileon viranomaissignaalin turvallisuuteen. Satelliittipaikantamiseen erikoistunut tutkija on työskennellyt aiheen parissa vuosien ajan ja jo kolmella mantereella: kotimaassaan Italiassa, Kanadassa, Alankomaissa, Antarktiksella – ja nyt Suomessa.

–  Tutkimukseni edistämisen lisäksi olen kiinnostunut myös tiedon jakamisesta, Linty lisää.
Tällä hetkellä Linty ohjaa tutkimuslaitoksen opiskelijoita ja toivoo tulevaisuudessa pääsevänsä luennoimaan myös yliopistolle. Hän kokee opetustyön tukevan tutkimusta, sillä asioiden lohkominen ja yksinkertaistaminen auttaa myös häntä itseään asioiden sisäistämisessä.

–  Näen tutkijoidemme tekemät luennot yhtenä tärkeänä yliopiston ja tutkimuslaitoksen välisen yhteistyön muotona, Kaasalainen summaa.

Tenure track on monivaiheinen ja monipuolinen ohjelma, jonka avulla tutkimuslaitos antaa laajan katsauksen tutkijantyöhön ja professorin velvollisuuksiin. Onnistuessaan se hyödyttää tuoretta tutkijaa, tutkimuslaitosta ja koko tutkimusalaa. Kaasalainen toteaa kaikkien osapuolien ottavan uuden toimintatavan vastaan positiivisin mielin. Moderni vakinaistamispolku menee laatu ja tulokset edellä – huippututkimuksen tavoin.

Lisätietoja

Apulaisprofessori Nicola Linty, 050 476 9498, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi (englanniksi)

Osastonjohtaja Sanna Kaasalainen, 050 369 6806, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit