Paikkatietokeskuksen tutkimushankkeille Suomen Akatemian rahoitus

Paikkatietokeskuksen avaruusgeodesian ja itseajavien autojen tutkimus ovat saaneet vauhtia Suomen Akatemian rahoituksesta. Uusien hankkeiden joukossa on kolme Paikkatietokeskuksen hanketta.

Uudet luonnontieteiden ja tekniikan akatemiahankkeet ovat Juha Hyypän Itseajaminen lumisessa maastossa sekä Markku Poutasen Kvasaareista geodesiaan: kuinka tähtitiede voi mahdollistaa tulevaisuuden ultratarkat geodeettiset mittaukset. Lisäksi ICT 2023 -hausta rahoituksen sai Juha Hyypän Lidar-based energy efficient ICT solutions -hanke. Hankkeisiin myönnettiin rahoitusta yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa.

Itseajavien autojen haasteina ajokeli ja energiatehokkuus

Itseajavat autot ovat olleet suuren kiinnostuksen kohteena. Visiona on tulevaisuus, jossa ihminen voi luovuttaa ajamisen koneelle. Itseajavien autojen odotetaan parantavan liikenteen turvallisuutta sekä vähentävän yksityisautoilun ja parkkitilan tarvetta kaupungeissa. Kylmän ilmaston maiden haasteena on kuitenkin itseajavan auton pärjääminen luotettavasti vaihtelevissa sääolosuhteissa.

Uudessa akatemiahankkeessa haasteeseen tartutaan Paikkatietokeskuksen tutkijoiden kattavan kaukokartoitus-, sensori- ja algoritminkehitysosaamisen sekä itseajavan testiauton voimin. Paikkatietokeskuksen itseajavalle autolle haetaan syyskuussa tarvittavat luvat koeajoja varten. Siitä tullee Suomen kolmas autonominen henkilöauto, jolla on testilupa.

Ajaakseen itsenäisesti auton on kerättävä ja käsiteltävä iso määrä ympäristön 3d-dataa. Lisäksi sen on kommunikoitava datakeskusten ja ympäristönsä kanssa. Nykytekniikalla tämä kuluttaa paljon energiaa ja voi tehdä liikenteen autonomisoitumisen ympäristön kannalta kestämättömäksi. ICT-akatemiaprojektissa tutkitaan uuteen sensoritekniikkaan perustuvia energiatehokkaita ratkaisuja itseajavissa autoissa. 

Avaruusgeodesian VLBI-mittaukset helpottavat maapallon asennon määrittämistä

Paikkatietokeskuksen ja Aalto-yliopiston yhteisen tutkimuskonsortion hankkeessa puolestaan kehitetään uutta menetelmää, jonka avulla maapallon asento on mahdollista määrittää tarkemmin. Hanke tähtää pitkäkantainterferometristen (VLBI) havaintojen tarkkuuden parantamiseen.

VLBI-tekniikassa yhdistetään eri puolilla maapalloa sijaitsevien radioteleskooppien kaukaisista avaruuden radiolähteestä, kvasaareista, samanaikaisesti vastaanottamia signaaleja. Tämä mahdollistaa sekä kvasaareiden rakenteen että teleskooppien sijainnin erittäin tarkan mittaamisen. VLBI-mittauksia käytetään astronomiassa ja geodesiassa. Geodesiassa mittauksista saatuja havaintoja käytetään Maan asennon seuraamiseen ja globaalin koordinaattijärjestelmän ylläpitoon, jotka mahdollistavat muun muassa paikannussatelliittien käytön. Järjestelmän tarkkuuden parantuessa myös satelliittipaikannus tehostuu. Tarkka koordinaattijärjestelmä muodostaa myös välttämättömän pohjan monien globaalien muutosten havaitsemiselle.

– ­­­Erityisen hyvältä tuntui monen vuoden yrittämisen jälkeen onnistua Akatemian haussa, ja vieläpä erinomaisin arvioinnein. Suuri kiitos kuuluu konsortion päävetäjälle Tuomas Savolaiselle ja koko tiimille siitä, että saimme kokoon tällaisen kahden tieteenalan yhdistävän hakemuksen, Markku Poutanen iloitsee.

Aalto-yliopiston Metsähovin radio-observatoriossa Kirkkonummella tehdään säännöllisesti sekä tähtitieteellisiä että geodeettisia VLBI-mittauksia yhdessä kansainvälisten havaintoverkkojen kanssa. Paikkatietokeskus saa Metsähoviin oman, pelkästään geodeettisiin mittauksiin tarkoitetun radioteleskoopin vielä tämän vuoden aikana.

Luonnontieteiden ja tekniikan toimikunta valitsi syksyn 2017 hausta rahoitettavaksi yhteensä 70 uutta akatemiahanketta. Suomen Akatemian hankkeisiin myönnetään rahoitusta yhteensä noin 39,5 miljoonaa euroa pääasiassa nelivuotisille tutkimuksille. Rahoitus myönnettiin 15 prosentille hakemuksista.

Lisätietoja

Osastonjohtaja, professori Juha Hyyppä, juha.coelasr@gmail.com

Osastonjohtaja, professori Markku Poutanen, markku.poutanen@nls.fi

Uusimmat uutiset ja blogit