Painovoima- ja GNSS-mittauksia itäisellä Suomenlahdella

Paikkatietokeskus ja Ruotsin Lantmäteriet suorittavat painovoima- ja GNSS-mittauksia itäisellä Suomenlahdella yhteistyössä Geologisen tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa.

Tutkimusalus Geomari lähdössä tekemään mittauksia.
Kuva:
Mirjam Bilker-Koivula

Mittauksia tehdään Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Merivoimien tutkimuslaitoksen yhteisellä Geomari tutkimusaluksella 21.5. ja 26.5. välisenä aikana. Painovoimamittaus tehdään Lantmäterietin ZLS D13 -merigravimetrilla. Mittauksilla täydennetään Suomen maan kattavaa painovoima-aineistoa. Uusien mittauksien avulla parannetaan Itämeren geoidimallia.

Paikkatietokeskuksen tutkijat ovat asentaneet alukselle GNSS-vastaanottimia ja inertiaalipaikannusyksikön. Laitteet tallentavat jatkuvasti Geomarin paikkaa ja asentoa sen seilatessa painovoimamittausreittiä. Kerätyn datan avulla testataan tulevaisuuden paikannuksen korjauspalveluiden hyödyntämismahdollisuuksia meriliikenteen navigoinnissa. Lisäksi kerätyllä GNSS datalla tarkistetaan merialueen korkeusdatumin (geoidin) tarkkuutta Itämerellä.

Työ on osa laajaa Euroopan unionin osittain rahoittamaa FAMOS Odin (Finalising Surveys for the Baltic Motorways of the Seas) -projektia. Projektissa on mukana 17 organisaatiota seitsemästä Itämeren ympärysvaltiosta. Projektia koordinoi Ruotsin Merenkulkuhallitus (Swedish Maritime Administration). FAMOS-projektin tavoitteena on parantaa Itämeren meriliikenteen turvallisuutta. Tämä saavutetaan tuottamalla tarkempaa syvyystietoa ja kehittämällä navigoinnin tarkkuutta.

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Mirjam Bilker-Koivula, 050 564 1400

Vanhempi tutkija Hannu Koivula, 050 430 1639

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit