Painovoima kasvaa itäisellä Etelämantereella

Kaksi tutkijaamme olivat tammikuussa tekemässä geodeettisia mittauksia Etelämantereella. Mittausten tavoitteena on selvittää itäisellä Etelämantereella Kuningatar Maudin maan maankuoren liikkeitä, painovoiman muutoksia ja jäätiköiden pinnan liikkeitä. Painovoima jatkaa kasvuaan alueella.

Kuvassa tutkija Arttu Raja-Halli lennättää dronea aurinkoisessa ja lumisessa maisemassa.
Tutkija Arttu Raja-Halli lennätti dronea FINNARP2019-tutkimusretkellä.
Kuva:
Jyri Näränen

Painovoiman kasvaminen kytköksissä jäätikön muutoksiin

Painovoima-aikasarjasta on jo aiemmin huomattu, että painovoima on viimeisen kymmenen vuoden ajan kasvanut Kuningatar Maudin maalla suomalaisen Aboa-tutkimusaseman ympäristössä samaan aikaan, kun tutkimusaseman GPS-aikasarjasta on todennettu, että maa nousee. 

– Tässä on ristiriita, jonka syy saattaa löytyä ilmastonmuutoksesta. Kuningatar Maudin maalla lumisateen määrä on kasvanut, mikä todennäköisesti kasvattaa alueen jäätikön massaa. Alustavasti tänä vuonna suorittamamme painovoimamittaukset vahvistavat sitä, että painovoima jatkaa kasvuaan, kertoo tutkimuspäällikkö Jyri Näränen Paikkatietokeskuksen Geodesian ja geodynamiikan osastolta.

Suomessa painovoima puolestaan heikkenee hitaasti, sillä Suomen alue kohoaa jääkauden jälkeisen maannousun seurauksena ja siten liikkuu kauemmaksi maapallon keskipisteestä.

Geodeettiset mittaukset tukevat ilmastonmuutoksen tutkimusta

Tutkijat työskentelivät Ilmatieteen laitoksen ylläpitämällä tutkimusasema Aboalla, joka sijaitsee Kuningatar Maudin maalla. Retkikunta tutki erityisesti maannousua, joka johtuu viime jääkauden vaikutuksista sekä tämänhetkisten jäämassojen muutoksesta. 

– Etelämantereen maannousumallinnusta tarvitaan muun muassa, kun määritetään ilmastonmuutoksen vaikutusta jäätiköiden tilavuuteen ja Etelämantereen osuutta merenpinnan nousuun. Noin 95 % Etelämantereesta on jään peitossa, joten mallien varmentamiseen tarvittavat kiinteällä maalla suoritetut tarkat geodeettiset mittaukset ovat harvassa ja kysyttyjä, toteaa Näränen.

Dronella kartoitettiin pinnanmuotoja

Kaukokartoitusmenetelmillä, kuten satelliiteilla ja droneilla, voidaan mitata jäätiköiden pinnan liikkeitä, mutta tilavuuden muutoksen määrittämiseen tarvitaan tieto myös siitä, miten maankuori jään alla liikkuu. 

– Mukanamme oli Paikkatiekeskuksessa kehitetty laserkeilausdrone, jonka tuottamista pintamalleista voidaan tutkia mittausalueen lähiympäristön massaliikuntoja, kertoo Näränen.

Massaliikunnoilla tarkoitetaan lähiympäristön lumen sekä jään määrän ja siten massan vaihtelua. Vaihteluun vaikuttaa muun muassa sulaminen, sadanta ja jäätikön virtaukset. Lumi- ja jäämassa tuottaa vetovoimaa, joka vaikuttaa painovoimamittauksiin. Siksi massojen liikunnat mittauskausien välillä pitää ottaa huomioon painovoima-arvoja vertailtaessa.

Tutkijat tekivät dronella kahdeksan lentoa, joilla kartoitettiin Aboan lähistön lumi- ja jääpeitteen laajuutta ja pinnanmuotoja. Laserkeilausaineistoa kertyi noin 100 hehtaarin alueelta. 

Mittausaineistojen analysointi jatkuu loppuvuoden

– Projekti jatkuu vielä vuoden loppuun. Nyt Suomeen palattuamme alkaa mittausaineiston läpikäynti. Etelämantereella kaikki aika käytetään aineiston keräämiseen, kertoo tutkija Arttu Raja-Halli

Mittalaitteistot ovat yhä matkalla Suomeen, joten tutkijat joutuvat odottamaan, että pääsevät kaikkeen aineistoon käsiksi. Toive on, että laitteistot pääsisivät Suomeen helmikuun loppuun mennessä. 

Paikkatietokeskuksen tutkijat työskentelivät Aboalla 15.–28.1. välisenä aikana. Tutkimus on osa Suomen akatemian rahoittamaa GRAVLASER-projektia, jonka päätutkijana toimii osastonjohtaja Juha Hyyppä Paikkatiekeskuksen Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen osastolta. 

Raja-Hallin ja Näräsen matka oli osa Ilmatieteen laitoksella toimivaa FINNARP-retkikuntaa, joka käy vuosittain Aboalla.

Lisätietoja

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi. Ä-kirjain korvautuu A-kirjaimella.

Tutkimuspäällikkö Jyri Näränen, 050 435 7258

Tutkija Arttu Raja-Halli, 050 411 8882
 

Uusimmat uutiset ja blogit