Palvelumaksuihin tehtiin muutoksia 1.1.2019

Maa- ja metsätalousministeriö uusi viime vuoden lopussa asetuksen Maanmittauslaitoksen maksuista. Hintoihin on tehty pieniä muutoksia. Maksuasetukseen on lisätty säännökset uusista maksuista, jotka koskevat uuteen huoneistotietojärjestelmään tehtäviä merkintöjä.

Kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuihin tulleiden muutosten yhteisvaikutus laski kirjaamisasioiden suoritteiden hintoja 2,6 %. Lainhuudon maksu on edelleen 119 euroa. Kuulutuslainhuudolla ja selvennyslainhuudolla on jatkossa samansuuruinen 119 euron maksu. Maksu kiinnityksen vahvistamisesta ja muuttamisesta on edelleen 35 euroa. Joihinkin kirjauksiin voi jatkossa tulla sovellettavaksi tuntiperusteinen hinnoittelu.

KTJ-tietojärjestelmästä teknisen yhteyden kautta luovutettavien otteiden hinnat laskivat 3,8 %. Uutena tuotteena asetukseen tuli kolmiulotteisen kiinteistön tietojen haku.

Huoneistotietojärjestelmän kirjaukset hinnoiteltu

Maksuasetukseen on lisätty säännökset uusista maksuista, jotka koskevat huoneistotietojärjestelmään tehtäviä merkintöjä. Osakkeenomistajan tai saannon rekisteröinnistä peritään 58 euroa yhtiöjärjestykseen merkityltä huoneistolta. Panttauksen rekisteröintiä tai muuttamista koskevasta asiasta peritään 25 euron maksu. Rajoituksen merkitsemisestä peritään 58 euron maksu.

Omistusoikeuden rekisteröinnistä siirtymävaiheessa huoneistotietojärjestelmään ja osakekirjan tai väliaikaistodistuksen mitätöinnistä peritään 58 euron maksu. Jos mitätöity osakekirja tai väliaikaistodistus palautetaan hakemuksesta, palauttamisesta peritään 10 euroa osakekirjalta tai väliaikaistodistukselta. Merkintöjen poistaminen on pääosin maksutonta.

Lisätietoja

kiinteistöjen kirjaamisasioiden osalta

johtaja Janne Murtoniemi, 040 710 8862, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

hinnoittelusta yleisesti

sähköpostitse hinnoittelu@maanmittauslaitos.fi

Asetukset

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista (1348/2018)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista (1282/2018)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2018 ja 2019 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (1181/2018)

 

 

 

Kommentit

Uusimmat uutiset ja blogit