PATINE:lta suositus julkisen hallinnon paikkatietoja koskevista rajapinnoista

Paikkatietoasiain neuvottelukunta (PATINE) suosittaa, että paikkatietoja koskevissa rajapintapalveluissa käytetään ja tuotetaan OGC:n API-suosituksen mukaisia palveluita aina, kun se on mahdollista. Suositus koskee julkishallintoa.

Open Geospatial Consortium (OGC) on kansainvälinen konsortio, joka edistää avoimien standardien käyttöä paikkatietoaineistojen hyödyntämisessä ja jakamisessa. Konsortioon kuuluu organisaatiojäseniä, jotka ovat niin valtiollisia toimijoita, yrityksiä kuin yliopistoja. OGC:n API-suositus tarjoaa modernin ja helppokäyttöisen standardin rajanpintapalveluiden toteutukseen ja käyttöön.

– Uuden standardin kehitys oli täysin avointa ja ideoita saatiin paljon myös muilta kuin paikkatietoalan sovelluskehittäjiltä ja käyttäjiltä. Nyt ollaan sellaisen standardin parissa, joka varmasti laajentaa käyttäjäjoukkoa ja lisää yhteentoimivuutta, sanoo johtava asiantuntija Jari Reini Maanmittauslaitoksesta.

Maanmittauslaitos tekee jo uuden suosituksen mukaisia rajapintoja. Kesäkuun alussa on tulossa tuotantokäyttöön nykyisen maastotietokannan OGC API.

– PATINE:n lakisääteisenäkin tehtävänä on ’aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen paikkatietoalan kehittämistä koskevista asioista’. Halusimme toimia suosituksen antajana tilanteessa, jossa julkisen hallinnon suositukset vielä odottavat päätöstä tulevaisuuden toimista. Tällä PATINE:n antamalla suosituksella pyritään parantamaan paikkatietojen yhteentoimivuutta myös tietovarannoissa, missä paikkatieto ei välttämättä ole keskiössä vaan on vain yksi tiedon ominaisuus, kertoo PATINE:n puheenjohtaja Mari Laakso maa- ja metsätalousministeriöstä.

Suositus on julkaistu 5.5.2020. Suosituksessa ehdotetaan myös, että julkisen hallinnon uusissa rajapintapalveluissa tulisi lähtökohtaisesti käyttää avoimia ja hyvin dokumentoituja rajapintapalveluita.

Tutustu suositukseen

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Jari Reini, 040 167 8649, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Johtava paikkatietoasiantuntija Mari Laakso, 029 516 2171, etunimi.sukunimi@mmm.fi
 

Uusimmat uutiset ja blogit