Pohjoismaiset maanmittausjohtajat keskustelivat strategioista

Pohjoismaisten maanmittauslaitosten johtajat kokoontuivat Norjassa 21.–22. elokuuta 2017 vuosikokoukseensa ”Chefsmöteen”.

Chefsmöten osallistujat Norjassa 21.8.2017
Pohjoismaisten maanmittauslaitosten johtoa kokoontui Norjassa lähellä isäntäorganisaationa toimineen Kartverketin toimipistettä.
Kuva:
Kuva: Maanmittauslaitos

Kokouksilla on pitkä historia, ja nykyisin pääjohtajien lisäksi tapaamiseen osallistuvat kokousaiheiden mukaan muutkin maanmittauslaitosten johtajat. Kaikki Pohjoismaat olivat edustettuina.

Pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena on toiminnan kehittäminen sisarorganisaatioiden kokemuksien ja tavoitteellisen työryhmätoiminnan avulla. Kokemuksia jakamalla ja yhdessä toimien pyritään löytämään esimerkiksi säästöjä toimintakustannuksissa.

Aiheina keskusteluun painottuneessa kokouksessa olivat tänä vuonna mm. strategiat eri maissa, avoin data ja vakiintuneiden toimintamallien muuttuminen.

Pohjoismaiden maanmittauslaitokset ovat kansainvälisesti katsoen alan kehityksen kärjessä, mutta toimintaa pitää kehittää jatkuvasti tehokkaammaksi ja uusia käyttäjätarpeita vastaavaksi.

Suomessa Maanmittauslaitoksen tehtävä on tehdä maanmittaustoimituksia, ylläpitää kiinteistöjen tietoja, tuottaa kartta-aineistoja, huolehtia lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehittää tietojärjestelmiä sekä edistää paikkatietojen tutkimusta.

Lisätietoja

Pääjohtaja Arvo Kokkonen, 040 028 0875

Kansainvälisten asiain päällikkö, Heli Ursin, 040 523 7432

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Uusimmat uutiset ja blogit