Pontta liiketoimintaan avoimilla kaupunkien 3D-virtuaalimalleilla

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana (AKAI) vauhdittaa liiketoimintaa tuomalla kaupunkien 3D-mallit yhä useampien ulottuville.

Mittausjärjestelmä ROAMER R4 eli RIEGL VUX-1HA -laserkeilain, NovAtel SPAN -paikannuslaitteisto ja Ladybug5-panoraamakamera asennettuna auton katolle alumiinitrussiin.
Kuvassa mittausjärjestelmä ROAMER R4 eli RIEGL VUX-1HA -laserkeilain, NovAtel SPAN -paikannuslaitteisto ja Ladybug5-panoraamakamera asennettuna Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen auton katolle alumiinitrussiin.
Kuva:
Eero Ahokas / Maanmittauslaitos

Vuonna 2015 alkaneessa Euroopan aluekehitysrahaston AKAI-hankkeessa hyödynnetään Paikkatietokeskuksen laajaa laserkeilausjärjestelmien osaamista.

Maanmittauslaitoksen, Oulun yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyöhankkeen päämääränä on tarjota ratkaisuja kaupunkien käyttämien suljettujen paikkatietojärjestelmien ongelmiin ja luoda mahdollisuuksia uudenlaiselle liiketoiminnalle.

Uutta vanhaan integroiden

AKAI-hankkeessa hyödynnetään Maanmittauslaitoksen jo olemassa olevaa kartta-aineistoa, jota täydennetään uusilla mittauksilla. Tutkijat ovat kesään 2017 mennessä toteuttaneet laitteistoillaan kaksi mittauskampanjaa Oulun keskustan alueella.

Mittauksia suoritetaan ajamalla kaupungin läpi autolla, johon on integroitu Paikkatietokeskuksen tutkijoiden kehittämä järjestelmä: laserkeilaussensori, paikannuslaitteisto ja panoraamakamera. Autoon liitetyt sensorit keräävät tietoa ympäristöstä ajon aikana ja luovat samalla tarkkaa 3D-pistepilveä.

Toisen mittauskampanjan vetäjän, tutkimusprofessori Harri Kaartisen mukaan tarkan 3D-pistepilvimateriaalin kerääminen on nykylaitteilla varsin tehokasta ja pistetiheys on suuri korkeillakin nopeuksilla. Oulussa mitattavat kohteet ajettiin autolla 20–40 kilometrin tuntinopeudella, jolloin saatiin aikaiseksi erittäin tiheä pistepilvi sekä kuvat tienvarren kohteista.

Tähtäimessä 3D-malleja innovaatioalustan kehitystä varten

Kampanjoiden tuloksena syntyneistä aineistoista luodaan mahdollisimman automaattisesti tarkkoja kaupunkitilan 3D-virtuaalimalleja, jotka ovat pohjana hankkeessa kehitettäville innovaatioalustoille.

Hankkeen aikana julkaistava avoin 3D-virtuaalikaupunkimalli sekä innovaatioalustat on suunnattu erityisesi yrityksille, tutkimus- ja koulutuslaitoksille, kaupungeille, kolmannen sektorin toimijoille sekä kaupunkilaisille.

Innovaatioalustojen on tarkoitus tarjota entistä monipuolisempia mahdollisuuksia uudenlaisten sovellusten ja palveluiden kehittämiseen 3D-kaupunkimallien varaan.

Lisätietoja

Tutkimusprofessori Harri Kaartinen, 040 192 0836, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

AKAI-hanke on osa laajempaa 6Aika-Strategiaa, jonka päämäärä on kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita sekä luoda Suomeen uudenlaista osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

EU-logot

Uusimmat uutiset ja blogit