Hyppää pääsisältöön

Rajapintapalvelu vai tiedostopalvelu – kumman valitset?

Tarvitsetko Maanmittauslaitoksen kartta- ja paikkatietoaineistoja? Maasto- tai taustakarttoja, laserkeilausaineistoja, maastotietokantaa, korkeusmalleja, ilmakuvia tai kiinteistörekisterin tietoja?

Teksti: Leena Hirvelä, Tietopalveluasiantuntija

Maanmittauslaitoksen kartta- ja paikkatietoaineistoja.
Maanmittauslaitoksen kartta- ja paikkatietoaineistoja. Ylärivissä vasemmalta taustakartta, maastokartta ja kiinteistörajat sekä rinnevarjostus. Alhaalla laserkeilausdataa ja ilmakuva.
Kuva:
Maanmittauslaitos

Aineistoja on saatavilla rajapintapalvelusta ja tiedostopalvelusta. Pohditko, missä tapauksessa kannattaa käyttää rajapintapalvelua, missä tapauksessa tiedostopalvelua?

Tässä vinkkejä palvelun valintaan.

Rajapintapalvelu – ajantasaista tietoa verkon kautta

Rajapintapalvelun käyttöön tarvitset ohjelman, joka osaa hakea karttapalan tai tietoja antamillasi hakuehdoilla Maanmittauslaitoksen palvelimelta. Pystyt hakemaan koneellesi aina ajantasaisinta saatavilla olevaa tietoa. Tietoa ei ole tarkoitus tallentaa koneellesi, vaan idea on hakea tieto joka kerta ajantasaisena. Tietojen tallennus on toki mahdollista.

Tiedostopalvelu – tietojen lataus omalle koneelle

Tiedostopalvelu on avoimien aineistojen lataamisen itsepalvelu. Tiedostopalvelun käyttöliittymästä voit valita, mitä aineistoja haluat ja miltä alueelta. Voit myös valita tiedostoformaatin ja koordinaatiston. Valinnan jälkeen saat palvelusta verkko-osoitteen, josta voit tallentaa tiedostot koneellesi. Tiedostot ovat jonkin tietyn hetken aineistoja.

Palvelun valinta tarpeiden mukaan

Kumman valitset -kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta. Voit miettiä palvelun soveltuvuutta erilaisten tarpeiden ja vaatimusten pohjalta. Joissain tapauksissa ”molempi parempi” eli yhdistelmäkäyttö voi olla paras ratkaisu.

Aineiston määrä

Jos tarvitset yksittäisiä aineistoja satunnaisesti tai pieneltä alueelta, helpointa on ladata aineistot tiedostopalvelusta. Jos tarvitset erilaisia aineistoja usein ja lukuisista kohteista, rajapintapalvelu on joustava vaihtoehto. Rajapintapalvelun käyttäjän ei tarvitse tietää etukäteen, tarvitseeko peruskarttaa Utsjoelta vai ilmakuvaa Raahesta.

Jos tarvitset aineiston laajalta alueelta, kuten koko Suomen alueelta, tiedostojen lataus vie aikaa ja säilytys paljon tilaa. Laajojen aineistojen lataamiseen tarjoamme hakemistokäyttöliittymää, joka helpottaa lataustyötä.

Aineistojen käyttäjät ja välineet

Pienelle suunnittelutoimistolle tai yksittäiselle käyttäjälle voi olla helpointa ladata tarvittavat aineistot latauspalvelun kautta. Iso suunnittelutoimisto voi puolestaan hyötyä siitä, että eri toimipisteissä työskentelevät saavat aineistot helposti käyttöönsä rajapintapalvelun kautta. Jokaisen ei tarvitse ladata aineistoja erikseen.

Web- tai mobiilipalveluun rajapintapalveluna saatavat aineistot, kuten Karttakuvapalvelut (WMTS tai Vektoritiilet), soveltuvat erinomaisesti.

Tietojen käytön luotettavuus ja nopeus

Joissain tapauksissa tietojen ylläpito tallennettuina tiedostoina on tarpeellista, jopa välttämätöntä. Välttämätöntä se on silloin, jos häiriöt rajapintapalvelussa tai tietoliikenneyhteyksissä ovat kriittisiä toiminnan kannalta. Tiedostot soveltuvat offline -käyttöön, jos verkkoyhteydet eivät ole mahdollisia tai ovat tilapäisesti poissa käytöstä.  Koneelle tallennetut tiedostot ovat usein myös nopeampia käyttää.

Tietojen ajantasaisuus ja päivittäminen

Monille käyttäjille aineistojen ajantasaisuus on tärkeää. Ajantasaiset kiinteistötiedot ovat oleellisia esimerkiksi erilaisissa suunnittelu- ja lupaprosesseissa tai vaikkapa metsätöissä. Ajantasaiset tietiedot ovat välttämättömiä, jos pitää löytää varmasti perille. Tällaisissa käyttötapauksissa rajapintapalvelu voi olla viisas valinta.

Tiedostopalvelusta ladattujen tiedostojen tiedot vanhenevat, mutta vanhentuneita tiedostoja voi päivittää muutostietopalvelun avulla. Palvelusta voit hakea muuttuneista tiedostoja ja vastauksena saat suorat latauslinkit päivittyneisiin tiedostoihin. Näin pystyt helposti päivittämään aineistoosi vain muuttuneet tiedostot.

Aineiston muokattavuus ja joustavuus

Tiedostojen räätälöinti ja visualisointi on käyttäjälle helpompaa kuin rajapintapalvelun kautta haettujen aineistojen muokkaus. Toisaalta esimerkiksi rajapintapalvelun kautta saatavat vektoritiilet ovat käyttäjälle helpommin ja monipuolisemmin muokattavia kuin perinteiset rasteriaineistot.

Käyttöönoton edellytykset

Rajapintapalveluja on sekä avoimia että sopimukseen perustuvia. Avoimet rajapinnat ovat maksuttomia ja palvelujen käyttöön tarvitaan vain API-avain. Sopimukseen perustuvat palvelut ovat maksullisia ja vaativat käyttäjätunnuksen ja salasanan. Sopimuksen laatimiseen täytyy varata jonkin verran aikaa. Tiedostopalvelun käyttöönotto puolestaan on hyvin yksinkertaista: tarvitset vain sähköpostiosoitteen.

Rajapintapintapalvelun käyttöönotto vaatii yleensä enemmän teknistä osaamista kuin tiedostopalvelun käyttö. Rajapintapalvelut ovatkin yleensä ammattikäytössä, kun taas tiedostopalvelusta on helppo ladata tiedostoja niin työkäyttöön kuin vapaa-ajan harrastustoimintaan.

Lue lisää

Katso esimerkkejä rajapinnan käytöstä Karttapaikka ja Paikaktietoikkuna

Karttapaikka ja Paikkatietoikkuna ovat hyviä esimerkkejä käyttöliittymistä, joissa hyödynnetään rajapintapalveluja. Näissä palveluissa pääset helposti katselemaan ja tutustumaan erilaisiin kartta- ja paikkatietoaineistoihin. Palveluissa on myös toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi paikan haku osoitteen, kiinteistötunnuksen tai paikannimen perusteella, pinta-alan mittaus ja linkkien teko.

Paikkatieto
Aineistot
Rajapinnat

Uusimmat uutiset ja artikkelit