Hyppää pääsisältöön

Rajapintoja kehittäen kohti uutta osoitetietojärjestelmää

Maanmittauslaitos edistää osoitetietojen hallintaa ja kehittää uutta valtakunnallista osoitetietojärjestelmää. Vaikka valmistelua on tehty jo jonkin aikaa, on tuotannolliseen järjestelmään vielä matkaa. Matkaa on vuoden verran taitettu muun muassa pilotoimalla osoitetiedon siirtämistä kunnista rajapintojen kautta Maanmittauslaitoksen järjestelmään ja sieltä eteenpäin.

Rajapintojen kehitysprojektin aikana Maanmittauslaitos, kunnat ja kuntien järjestelmätoimittajat toteuttivat yhteistyössä kehitteillä olevan osoitetietojärjestelmän kanssa yhteensopivat rajapinnat kuntien osoitetiedoille. Vuoden 2019 alkupuolella Tampereen kaupunki ja CGI toteuttivat pilottirajapinnan, jota kehitettiin eteenpäin. Vuoden 2020 aikana yhteistyötä laajennettiin tehtäväksi Trimblen ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös Sitowisen kanssa.

Kokemusten kerääminen on tärkeää

Rajapintojen kehitystyö on olennaista kuntien osoitetiedon siirrolle viranomaisten suuntaan ja sieltä eteenpäin. Kun ratkaisu on rajapinta, jossa tieto on aina saatavilla ja haettavissa, ei kunnalle aiheudu ylimääräistä manuaalista työtä tiedon toimittamisesta.

Kehitystyön tavoitteena oli saada palautetta tiedon koostamisen ratkaisuiden toimivuudesta sekä koostaa tietoa Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristöön, josta sitä voidaan jakaa edelleen koekäyttöön.

”Työ on antanut arvokasta tietoa siitä, miten osoitetietojärjestelmän palvelut on järkevä toteuttaa. Saatava kokemus auttaa myös kehittämään palveluista sellaisia, että niiden käyttöönottaminen on kunnissa sujuvaa. Pilottikunnat ovat myös saaneet palautetta oman aineistonsa laadusta.” kertoo johtava asiantuntija Sakeri Savola Maanmittauslaitokselta.

Yhteensovittaminen onnistui

Yhteistyö järjestelmätoimittajien ja pilottikuntien kanssa sujui Maanmittauslaitoksen näkökulmasta hyvin. Kaikista järjestelmistä saatiin koostettua osoitetietojärjestelmän tietomallin mukaista rakennusten osoitetietoa. Alueiden osoitteiden ja esimerkiksi voimassaolotietojen osalta tietomalleissa on enemmän yhteensovittamista. Esimerkiksi CGI:n osoitetietojärjestelmän käsitemalli ja Paikkatietoalustan käyttämä osoitteiden käsitemalli eroavat jonkin verran toisistaan.

”Kävimme läpi eroavaisuudet yhdessä Maanmittauslaitoksen ja Tampereen kaupungin kanssa selkeän kuvan saamiseksi.  Lopputulos vaikuttaa oikein toimivalta. Toivottavasti tulevaisuudessa saamme paljon nykyistä selkeämmän elinkaaren osoitteille eri viranomaisten järjestelmissä lähtien kunnan järjestelmästä, jossa osoitetieto syntyy aina loppukäyttäjille saakka.” projektipäällikkö Jukka Kinnari CGI:ltä sanoo.

Avoimessa yhteistyössä on voimaa

Pilotoinnissa selvisi, että kuntien tavoissa kirjata tietoja järjestelmiin on vaihtelevuutta. Tämän vuoksi yksityiskohtia oli ratkottava kuntien edustajien kanssa. Trimblen rajapintatoteutusta tehtiin yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa. Kaupungilta saatiin tärkeitä näkemyksiä tiedon luonnin tavoista ja ylläpidosta.

”Pidimme useita palavereita ja tarkensimme kuvaa. Yksityiskohdat Maanmittauslaitoksen ja kaupungin prosessien ja tiedontarpeiden osalta poikkesivat ja yksityiskohtia mietittiin melko pitkään. Hyvä ja avoin yhteistyö oli onnistunutta. Myös lopputulos ja tiedonvälitysmekanismi, josta sovittiin, ovat oikean suuntaisia”, tuotekehitysjohtaja Jukka Vänttinen Trimbleltä kertoo.

Matka jatkuu

Projektipäällikkö Samu Juppo Sitowiselta koki projektin onnistuneeksi. Lopputuloksena saatiin halutun mukainen osoiterajapinta luotua järjestelmästä, testaus saatiin vietyä sujuvasti lävitse ja yhteistyö toimi hyvin.

”Keskitetty osoitetietojärjestelmä on sinänsä hyvä asia. Varsinainen tietojärjestelmän ylläpito ei saa kuitenkaan kunnissa tuottaa ylimääräistä työtä. Rajapintaratkaisut ovat tähän tarkoitukseen tervetulleita.” Juppo toteaa.

Onnistunut rajapintojen kehitystyö kannustaa jatkamaan osoitetietojärjestelmän kehittämistä. Rajapintojen käyttöönotto kaikissa kunnissa vaatii kuitenkin vielä esimerkiksi lainsäädäntömuutoksia – eli aikaa ja malttia vaaditaan. Ensi vuoden aikana osoitetietojärjestelmän vaatimuksia tullaan vielä tarkentamaan yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Lopulliset ratkaisut saattavat osittain poiketa tähän mennessä tehdyistä toteutuksista. Pilotointi antaa kuitenkin hyvän pohjan jatkokehittämiselle.

”Viime kädessä osoitetietojärjestelmän kehittämisen tavoitteena on, että osoitetiedon saadaan kuntoon ja käyttöön osoitetietojärjestelmän kautta, mistä on hyötyä laajasti koko yhteiskunnassa. Työ jatkuu.” Sakeri Savola sanoo.

Paikkatieto
Osoitetietojärjestelmä

Uusimmat uutiset ja artikkelit